Nepřehlédněte

Poznej své sousedy

Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť

Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť

Aktuality

Česko zpívá koledy s Deníkem...

V Krásné Lípě ve středu 14. prosince 2016 v 18:00 na Křinickém náměstí u stromečku.


8.12.2016


Taneční workshop "Medicína pohybu" s Kateřinou Stejskalovou

Pozvánka na taneční workshop, který se koná v sobotu 10. prosince 2016 v krásnolipském kulturním domě.


8.12.2016


Čertovská diskotéka

Čerti, čertice i ti úplně nejmenší čertíci řádili s čertím DJ Jirkou a Mirkem v krásnolipském kulturním domě. Čertích tanečků, her a pekelných soutěží nebyli ušetřeni ani rodiče čertích rošťáků, kteří si užívali na tradiční čertovské diskotéce. Další fotografie ZDE:


7.12.2016


Korespondence města

Vzhledem k různým možným, a bohužel i častým skutečným mediálním zkreslením a nepřesným či manipulovaným informacím, jsme se rozhodli zveřejňovat korespondenci města k některým obecněji diskutovaným problémům a tématům. Věříme, že může poskytnout každému, kdo má o tato témata zájem, objektivní podklad pro vytvoření vlastního úsudku. Koneckonců poskytne i pohled na současnou úroveň veřejné správy, kterou si všichni u státu fakticky platíme.
Korespondenci najdete na webových stránkách města v záložce MĚSTO http://www.krasnalipa.cz/korespondence.php. Informace budou postupně doplňovány.


7.12.2016


Informace z krásnolipského sportovního areálu...

Na stránce sportovního areálu najdete nový ceník platný od 1. 12. 2016, který nabízí možnost zakoupení dárkových poukázek na služby areálu, včetně občerstvení a tenistům permanentku na rok 2017, kterou po zaplacení celé částky můžete začít uplatňovat ihned (již od prosince 2016!).
Zajímavé je také prodloužení cenové nabídky "Hala za 200 Kč", kde za tuto cenu v pracovní dny přibyla hodina od 21:00 do 22:00 hod....

Další informace na plakátcích, kde najdete i zajímavou nabídku pro rodiny s dětmi a provozní dobu areálu během svátků.


7.12.2016


Vánoční koncert FS Dykyta

V neděli 18. prosince od 15:00 jste zváni do Kulturního domu v Krásné Lípě na vánoční koncert Folklorních souborů Dykyta a Dykytka Syn boží se nám narodil. Společně s nimi vystoupí i host koncertu Krásnolipský komorní sbor.

7.12.2016


Mikulášská besídka pro nejmenší

V pátek 2.12.2016 se v podkroví školní družiny ZŠ v Krásné Lípě konala mikulášská besídka pro nejmenší děti navštěvující kurzy Hravého cvičení vedené Janou Votápkovou a Mateřské centrum (MC) Beruška vedené Michalou Kobajovou. Přípravy byly lehce náročné, nervozita stoupala. Mikuláška besídka však měla úspěch - zkrátka STÁLO TO ZA TO! 

Besídky se zúčastnilo 23 dětí se svými rodiči či babičkami. V úvodu jsme si společně s dětmi i jejich rodiči zacvičili za doprovodu známých říkanek, které děti znají z lekcí Hravého cvičení či z MC Beruška. Dále jsme si předvánoční čas zpříjemnili zpěvem českých lidových koled, při kterých děti cinkaly zvonečky. Zvonečkem jsme pak také zavolali Mikuláše, který přišel s anděly a čertem. Děti zazpívaly a zatančily známou mikulášskou koledu a Mikuláš s anděly je za to náležitě odměnili. Děti byly statečné a atmosféra hýřila dobrou náladou. 

V závěru se mohli všichni občerstvit cukrovím, koláči či perníčky, které každý z nás donesl na ochutnání. Na děti čekaly perníčky přímo na vánočním stromečku. 

Ještě jednou všem děkujeme za účast. Mikulášovi, andělům a čertovi děkujeme za dárečky a pěkné představení. 

Těšíme se na vás opět za rok na mikulášské besídce!

Za Hravé cvičení, Jana Votápková a za MC Beruška Michala Kobajová

Další fotografie ZDE:


6.12.2016


Pozvánka na adventní koncert Pomáhat může každý


6.12.2016


Děti z přírodovědného oddílu Ranger objevovaly chráněná území

Na přelomu října a listopadu uspořádaly přírodovědné oddíly Ranger z Krásné Lípy a Starých Křečan hned dvě společné akce.

Během podzimních prázdnin ve čtvrtek 27. října se připojily děti z těchto oddílů do záchranné akce: Návrat lososů a pomáhaly vypouštět do říčky Kamenice malé lososy. Za odměnu si pak vystoupaly na nejvyšší vrchol národního parku České Švýcarsko - Růžovský vrch.

V přírodovědném bádání pokračovaly i pár dní na to, kdy 6. 11. 2016 podnikly exkurzi do jiného chráněného území, a to CHKO Jizerské hory.

Starší Rangeři podnikli pěší výlet na Ořešník nedaleko Hejnic. Mladší Rangeři prožili den v Ekocentru Oldřichov v Hájích. Od rána do pozdních odpoledních hodin měli zajištěný bohatý program plný zajímavých poznatků i zkušeností... Pokračování → Více

 

Více


6.12.2016


Kostka Krásná Lípa, p. o. přijme zaměstnance

Kostka Krásná Lípa, p. o. příjme sociálního pracovníka/ci pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi... Více v pdf ZDE:


6.12.2016


Adventní koncert FS Lužičan

Lidové koledy v podání Folklorního souboru Lužičan a jeho muziky si můžete vyslechnout třetí adventní neděli 11. prosince od 16:00 v Kostele sv. Máří Magdaleny v Krásné Lípě.


5.12.2016


Město Česká Kamenice hledá vedoucího odboru

Tajemník Městského úřadu Česká Kamenice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici - vedoucí odboru správních činností a sociálních věcí... Více informací v pdf ZDE:


5.12.2016


Adventní koncert Tony Ackemana

Byla sice teprve neděle 4. prosince, ale na adventním věnci jsme už zapalovali druhou svíčku. A ti, kteří si nenechali ujít adventní koncert amerického kytaristy Tony Ackermana a Zdeňka Jahody hrajícího na mandolínu a stále ještě nebyli naladěni na tu skutečnou vánoční notu, ji v nedělním podvečeru ve vlčíhorské kapli Panny Marie Karmelské snad i naladili. Pomoci jim k tomu mohlo i závěrečné společné zpívaní vánočních koled. A věřte, že zazpívat si vánoční koledy s Američanem je skutečně zážitek. Ostatně jako celý adventní koncert, který je díky kytarovým improvizacím Tonyho skutečným i neskutečným zážitkem.


5.12.2016


I letos připravovali dětem aktivní senioři bylinkové výpravy do přírody nebo programy o životě u vody i v lese

Již čtvrtým rokem se zapojují někteří aktivní senioři do programů ve školkách a školách v Krásné Lípě a okolí, které pořádá České Švýcarsko o.p.s. I letos podpořila tyto aktivity Nadace Agrofert a částečně se na nich podílel i SFŽP a MŽP ČR v rámci projektu: České Švýcarsko přátelské školám.

Do krásnolipských mateřských školek tak znovu se svým povídáním o bylinkách pravidelně docházela paní Soňa Brožová, která děti provázela na pampeliškové či jitrocelové louky a učila děti připravovat léčivé sirupy.

Ve spolupráci s námi pokračoval i Vladislav Vencko, který dětem vyprávěl o životě u říčky Kamenice prostřednictvím pohádkového příběhu skřítka Čeřínka, který během putování v říčce poznává řadu živočichů Českého Švýcarska. Děti si mohly během programu prohlédnout věrné modely užovky, mloka a ropuchy nebo vycpaniny ledňáčka a skorce vodního. Na podzim pak pan Vencko navázal na tento program povídáním o životě tentokrát pod hladinou řek a rybníků a děti si mohly prohlédnout některé ryby zblízka prostřednictvím látkových modelů ryb.

Kromě krásnolipských školek a školy se programu účastnila i řada školek v blízkém okolí zejména v Rumburku, kde se zapojil bývalý lesní inženýr pan Vladislav Novák, a to povídáním o lese, tedy o stromech i živočiších, které lze v lese objevovat. I během jeho programu nebyly děti ochuzeny o praktické ukázky či drobné hříčky.

Během akcí pro veřejnost se letos aktivně do spolupráce s naší organizací zapojoval i pan Václav Šena, který pro děti realizoval dílny na výrobu hmyzích obydlí, nebo pomáhal zajišťovat aktivity na velkých akcích, jako byl Den dětí s národními parky, nebo Noc pro netopýry.

Tvoření s dětmi se účastnila i paní Jana Volfová, které zajistila na závěr roku pro děti z přírodovědného oddílu Ranger dílničku na výrobu míčků z ponožek a naučila děti pro změnu pracovat s jehlou a nití, ale především také to, že i ze starého lze udělat zajímavé a užitečné věci.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem aktivním seniorům za spolupráci a především za to, že nám pomáhají v dětech vytvářet kladný vztah k přírodě i k sobě navzájem. Poděkování patří i všem školkám a školám, které se s námi podílejí na realizaci těchto ekovýchovných projektů.

Jarmila Judová – koordinátorka vzdělávání České Švýcarsko o.p.s.


5.12.2016


12. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa


2.12.2016


Město pronajme nebytový prostor na Křinickém náměstí

Město Krásná Lípa vyhlašuje záměr pronajmout nejdříve od 1. 2. 2017 nebytový prostor č. 4, Křinické náměstí 14/16 - dosud provozován jako prodejna tabáku, papírnictví, galanterie - o velikosti 109,33 m2 (smluvní nájemné 4 621 Kč/měs.). Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.


1.12.2016


Pozvánka na adventní koncert

Pozvánka na adventní koncert, který se bude konat v sobotu 10. 12. 2016 od 15 hodin v kostele sv. Jiří v Jiříkově.


1.12.2016


Program kina Krásná Lípa na prosinec


29.11.2016


1. advent a rozsvícení vánočního stromu

Adventním koncertem v kostele sv. Máří Magdaleny zahájil 1. adventní neděli v Krásné Lípě Krásnolipský komorní sbor spolu se sborem Gaga Povrly. Na zaplněném Křinickém náměstí následoval další koncert – dětí z mateřské školy a Sborečku a poté přišla dlouho očekávaná chvíle - rozsvícení vánočního stromu a vypuštění balónků s přáními Ježíškovi. Tím však nedělní večer neskončil, v Resortu Lípa se pokračovalo adventní pohádkou divadla Koloběžka.
Během večera nechyběl svařák a čaj na zahřátí a hlavně příjemná, předvánoční atmosféra.

Téhož dne od 10:00 bylo v krásnolipském kulturním domě připraveno adventní tvoření, kde si děti společně s rodiči mohly vlastnoručně vyrobit adventní ozdobu, nebo třeba drobný vánoční dáreček… Další fotografie najdete ve fotogalerii.


28.11.2016


Stavební sezona končí

I když za okny máme počasí s ještě relativně příznivými teplotami, stavební sezona pomalu končí.
To se týká i prací na objektech města. Dokončili se postupně rekonstrukce fasád na dvou objektech v Krásné Lípě a na dominantě vlčíhorského hřbitova, na rodinné hrobce rodiny Nitsche. V Krásné Lípě to byl Dům rybářů, kde po kompletní výměně střešní krytiny proběhla i rekonstrukce fasády. V příštím týdnu pak ještě budou osazeny nová garážová vrata – repliky ...těch stávajících, původních. Spolu s odvážnější barevností fasády tak bude podtržen původní tovární charakter objektu. V příštím roce se budeme věnovat úpravě v interiéru a okolních pozemků včetně oplocení.
Bytový dům na Kyjovské č. 53 již také září novotou. Byla vyměněna okna, střecha dostala nové klempířské prvky a na zároveň se udělala nová fasáda. Na příští rok zbývá dokončit drobnosti na fasádě, úprava soklu a oplocení, popř. sjednocující nátěr střechy. Další objekty v majetku města tak vylepšují veřejný prostor a upravenost v této části města.


24.11.2016


Aktuální dění v Krásné Lípě v mobilní aplikaci Česká Obec


23.11.2016


Cestujeme s Falkenštejnem

Pozvánka na přednášku Jiřího Raka "Podkarpatská Rus a Halič - hory a lidé v krajině mezi Košicemi, Krakovem a Lvovem".


16.11.2016


Krásná Lípa z ptačí perspektivy

Prolétnout se a vidět Krásnou Lípu z ptačí perspektivy máte možnost prostřednictvím tohoto pětiminutového promo videa města Krásná Lípa, plného dosud většinou nepublikovaných videozáběrů natočených v roce 2016 pomocí dronu.


10.11.2016


Archiv

Počasí v regionu

Počasí Krásná Lípa - Slunečno.cz

Atuální počasí na stránkách meteorologické stanice
v Krásné Lípě
.

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí

Program kina

9.12. 18:00
Zootropolis: město zvířat

16.12. 18:00
Pojar dětem

21.12. 19:00
Decibely lásky

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Jsme na Facebooku