CS Čeština DE Deutsch

Nepřehlédněte

Ozvěny ekofilmu v Krásné Lípě

Pozemky pro výstavbu rodinných domů

Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť

Virtuální prohlídka města Krásná Lípa

Aktuality

Našel se pes

V úterý 28. března 2017 se cca v 10:00 v Pražské ulici (u Tipsportu) našel pes. S informací o majiteli nebo v případě zájmu kontaktujte Technické služby Krásná Lípa, pí. Hlaváčkovou, tel.: 412 354 848, 737 662 340.


28.3.2017


„Poradna v kostce“ nabízí pomoc

Již sedmý rok nabízí občanům Krásné Lípy a okolních měst službu „Poradna v kostce“, která poskytuje Odborné sociální poradenství jako registrovanou sociální službu. Službu mohou využít osoby starší 15ti let z celého Šluknovského výběžku, které se dostaly do obtížné životní situace, ze které nevidí východiska a nejsou schopny ji řešit vlastními silami a prostředky. Dále je poradna zaměřena na pomoc obětem trestné činnosti. Poradenství je poskytováno zdarma. Sociální službu finančně podpořil Ústecký kraj.

Pokud se ohlédneme za činností poradny v roce 2016, s žádostmi o radu či pomoc se na poradnu obrátilo 95 občanů a v rámci poradenské činnosti proběhlo celkem 123 konzultací. Přesto, že v loňském roce přetrvával zájem u občanů z okolních měst a obcí, nejvíce zájemců o službu bylo z Krásné Lípy - celkem 48 občanů, 14 klientů pak bylo z Varnsdorfu, 11 z Rumburku a 22 občanů z dalších obcí Šluknovského výběžku. Převažujícím problémem byla a stále je finanční situace, zejména zadlužení, kdy občané nejčastěji řeší problémy s exekutory a s oddlužením formou insolvenčního řízení. V posledním roce se zvýšil počet osob, které řeší rodinné problémy. Jedná se zejména o rozvody, spory o majetek a s tím související i splácení dluhů spadajících do společného jmění manželů. Zvýšil se i počet klientů řešících pracovně-právní spory související s ukončením pracovního poměru či nevyplacením mzdy. Cílem poradny je řešit problémy v rámci jedné konzultace, kromě případů oddlužení, kde je třeba dlouhodobější spolupráce a předpokladem je aktivní přístup klienta.

I v letošním roce lze bezplatně využít služby odborného sociálního poradenství poskytované občanskou „Poradnou v kostce“.

Konzultační hodiny poradny:

Pondělí           10.00 – 17.30    (15.00 – 17.00 bez objednání)

Středa 07.30 – 15.00    (13.00 –15.00 bez objednání)

Poradna nadále spolupracuje s JUDr. Zbyňkem Pražákem, který poskytuje bezplatné občansko- právní poradenství každé první a třetí pondělí v měsíci, kromě prázdninového období. V roce 2016 navštívilo poradnu JUDr. Pražáka celkem 55 občanů.

Na konzultace do „Poradny v kostce“ i k JUDr. Pražákovi je vhodné se telefonicky objednat na číslech: 412 354 839, mobil 777 925 302, elektronicky na e-mailové adrese hanzlicek@komunitnicentrum.com.

(JUDr. Miloš Hanzlíček)


28.3.2017


Výroční schůze krásnolipských rybářů s rekordní účastí

Největší krásnolipská zájmová organizace rekapitulovala v sobotu 25. března 2017 loňskou činnost na výroční členské schůzi a zároveň plánovala i aktivity na rok letošní. Téměř šest desítek rybářů a několik hostů se sešlo v rekonstruovaném Domě rybářů. O prezentaci jednotlivých zpráv se podělili pánové Knobloch, Šulc a Krajmer. Mimo jiné zaznělo, že při péči o krásnolipské rybníky a vodní toky bylo odpracováno 1 200 brigádnických hodin. Členská základna se rozrůstá, velkým překvapením je nárůst především o mládež do 15 let. V současnosti je v Krásné Lípě 136 rybářů, 1 dorostenec a 36 žáků do 15-ti let, z toho 4 děvčata! Mezi hosty v diskusi vystoupili krásnolipský starosta Jan Kolář, člen výboru Severočeského územního svazu Miroslav Vajda a zástupce Místního oddělení Policii ČR František Chlubna.


27.3.2017


Zaostřeno na reportáž

Pozvánka na přednášku s tématem focení svateb, reportáží z kultury a života…, která se koná v pátek 31. března od 18:30 v Kulturním domě Krásná Lípa.


25.3.2017


Zastupitelé se sešli již potřinácté

První letošní jednání Zastupitelstva města Krásná Lípa mělo na programu necelou padesátku bodů k projednání. Nejdůležitějším bodem bylo schválení rozpočtu města na rok 2017. Vzhledem k tomu, že zastupitelé měli možnost se s návrhem rozpočtu seznámit v předstihu, na již tradičním speciálním semináři, byl rozpočet schválen rychle, bez větší diskuse. Město bude le...tos hospodařit s příjmy ve výši 65,2 mil. Kč, provozními výdaji ve výši 58,1 mil. Kč, na investiční výdaje je vyčleněna částka 35,8 mil. Kč a financování je dále v rozpočtu částka 28,7 mil. Kč. Rozpočet je tedy schválen jako vyrovnaný. O jeho dalším vývoji bude rozhodovat situace s realizací plánovaných investičních akcí v závislosti na schvalování podaných dotačních žádostí.

V ekonomickém bloku projednali zastupitelé zprávy o výsledcích finančních kontrol města a zpráv příspěvkových organizací města v roce 2016 – bez nálezů. Následně byly schváleny u ZŠ Krásná Lípa, p. o. a Kostka Krásná Lípa, p. o.: hospodářský výsledek za rok 2016, zpráva o hospodaření organizace za rok 2016 a účasti v několika různých dotačních projektech. U školy např. rekonstrukce učebny fyziky a chemie, se zajištěním přístupu pro imobilní žáky, u Kostky pak např. 5,2 mil. Kč dotace Ústeckého kraje na podporu sociálních služeb a 0,5 mil. Kč dotace MŠMT na provoz Klubu Včelka.

V další části byla projednána a schválena Zpráva o správě a údržbě majetku města, z prezentace vyplynulo, že město pečuje o 39 objektů, z toho je 19 objektů nebytových, 18 bytových domů a 2 domy s pečovatelskou službou. Celková částka věnovaná na jejich obnovu a údržbu v letech 2011-2016 dosáhla více jak 31 mil. korun.

Následně zastupitelé projednali zprávu o hospodaření Křinice, s. r . o., jíž je město 100% vlastníkem, a která zajišťuje především výrobu tepla pro sídliště. V příštích letech bude nutné se zabývat postupnou modernizací kotelny a technologií. O formě a rozsahu bude dále jednáno.

Dále bylo schváleno rozdělení dotací na podporu zájmové činnosti spolků a organizací ve městě v celkovém finančním plnění ve výši 540 tis. Kč, rovněž byla schválena technická podpora akcí. Samozřejmostí zůstává i bezplatné využívání sportovišť, kulturního domu a dalších prostor města.

V průběhu jednání byly vyřešeny i personální otázky zastupitelstva, kdy po odstoupení RNDr. Ivany Preyové v závěru loňského roku, složila slib nová zastupitelka Astrid Schnittnerová, Dis. (Sdružení 2014), a Rada města byla doplněna Hanou Volfovou (Sdružení 2014).

V agendě majetku města bylo zajímavým momentem rozhodnutí zastupitelstva o účasti v nucené veřejné dražbě nemovitostí společnosti COLOR-TEX, s. r. o. Město se tak poprvé v historii mohlo zúčastnit dražby majetku, konkrétně šlo o rybník Dvoják a pozemky okolo Městského parku.
Zároveň zastupitelstvo rozhodlo, na základě žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, o bezplatném převodu historického objektu tzv. Dittrichovy hrobky, ovšem za předem stanovených podmínek, kdy bude objekt technicky nejprve státem zajištěn před dalším chátráním atd.

Diskuse zastupitelstva byla poměrně rozsáhlá, zpravidla se však jednalo o drobnější provozní připomínky či dotazy na vedení města. Příští jednání ZM je naplánováno na 5. červen 2017 a na programu bude rekapitulace hospodaření města za rok 2016 nebo i stav a příprava jednotlivých investičních projektů města.

(Jan Kolář)


25.3.2017


Historik Jan Němec opět překvapil

V pivovaru Falkenštejn byl včera opravdu pestrý program. Jen co v přízemí skončila beseda s prezidentským kandidátem Michalem Horáčkem, zaplnil se sál v prvním patře posluchači přednášky historika Jana Němce z cyklu Zapomenutá fakta z průmyslové historie Krásné Lípy. Tentokrát byla věnována Rudolfu Köglerovi a prodeji automobilů Bugatti v Československu. Zajímavostí i skvělých obrázků byla spousta. Ve zkratce, dozvěděli jsme, že:
1) Rudolf Kögler tento, nebyl ten Kögler spojený s Köglerovou naučnou stezkou (shoda jmen).
2) Tento rodinný klan měl Rudolfa Köglera I.-III.
3) Kromě automobilů Bugatti se v průběhu rodinné historie Köglerů prodávaly v Krásné Lípě i automobily dalších světových značek. Např. BMW, Mercedes, Laurin & Klement, Renault, Citroën, Steyr, atd.
4) Firemní dílny byly na dnešní Kyjovské ulici v prostoru naproti Domu rybářů a pod bývalou Lesní správou.
5) Závěr – není jisté, kdy se opět budou v Krásné Lípě prodávat nové vozy BMW či Mercedes.

(J. Kolář)


24.3.2017


Michal Horáček navštívil Krásnou Lípu

V rámci návštěvy kandidáta na prezidenta ČR Michala Horáčka na Šluknovsku, jsme měli možnost představit i Krásnou Lípu a některé naše aktivity. Do nabitého časového plánu se vešla jen krátká procházka centrem města, návštěva Komunitního centra Kostka a Domu ČŠ. Na závěr programu se uskutečnila zajímavá a hojně navštívená beseda v pivovaru Falkenštejn.


24.3.2017


Protahovací cvičení pro ženy

Je tu čas opět si připomenout ÚTERNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY, které nyní vede cvičitelka p. Eva Kamberská. „Jádro“ docházejících žen, které se zúčastňují pravidelně, je stálé a během roku přibývají další členky. Své pohybové schopnosti si s námi můžete ověřit v krásnolipské tělocvičně KAŽDÉ ÚTERÝ od 19 do 20 hod. Stačí si vzít podložku na cvičení (karimatku), sportovní obuv na přezutí (se světlou podrážkou), dobrou náladu a my vás mezi sebou rády přivítáme. Nejde o žádné supersportovní výkony, ale o to, že i já, i když je mi 40, 50, 60, 70, 80 i více roků, něco dokážu. A co je hlavní, je to chvilka jenom pro mne, při které se rozcvičím a protáhnu při nahraném záznamu. Bonusem jsou pak společné oslavy kulatin. Na vás, které naše povídání zaujalo, se těšíme u zadního vchodu do tělocvičny nebo přímo dole v šatně.

(za cvičenky IC)


24.3.2017


Mediace ve škole

Naše základní škola se přihlásila do pilotního projektu "Mediace ve škole", jehož realizátorem je Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády.  Tento projekt byl uskutečněn v rámci Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti. Ve středu proběhlo lokální setkání mediátorů ve Šluknovském výběžku v Krásné Lípě. Jedná se skutečně o unikátní projekt v České republice, kdy ze Šluknovského výběžku se ho účastnilo 5 škol: ZŠ Krásná Lípa, ZŠ Jiříkov, ZŠ Tyršova Rumburk, ZŠ U Nemocnice Rumburk a Biskupské gymnázium Varnsdorf. Během setkání se představili dětští tzv. peer-mediátoři a jejich dospělí pomocníci, mediátoři z řad pedagogů. Bylo působivé, jaký kus práce za sebou tato skupina má a čeho společně dosáhli. Na naší škole se tedy nyní můžete obrátit se svými konflikty na dětské i dopsělé kvalifikované mediátory, kteří vám rádi s řešením konfliktů pomohou.

Více na www.zskrasnalipa.cz.


22.3.2017


Toulavá zvířata nejsou jen psi

V našem městě jsme zaznamenali výskyt toulavých koček v lokalitě ulice Čelakovského. Na základě oznámení místních občanů provede město Krásná Lípa regulaci populace těchto toulavých koček. Budeme postupovat v souladu se zákonem o veterinární péči a zákonem na ochranu zvířat proti týrání a provedeme odchyt koček v této lokalitě ve veřejném zájmu ve čtvrtek 6. dubna. Město se tak snaží o udržení populace v určité zdravotní, genetické kvalitě. Toulavé kočky budou odchyceny a předány do veterinární péče, kde jim bude zajištěna základní zdravotní péče (odparazitování, kastrace, …) a u nevyléčitelně nemocných či zraněných zvířat případné utracení. Ošetřené kočky budou vráceny zpět do svého teritoria. Tuto regulaci považujeme za opatření, které zamezí utrpení zvířat, nekontrolovatelnému množení zdivočelých koček a šíření nemocí.

Žádáme občany o spolupráci minimálně v těchto krocích:

  • Neodkládejte odpady, které jsou zdrojem potravy a tedy množení toulavých koček.
  • Ukliďte, zabezpečte své objekty proti vnikání takto zdivočelých koček.
  • Hlašte nám podezření na výskyt toulavých zvířat na technické služby, tel. 412 354 848, hlavackova@krasnalipa.cz, doskova@krasnalipa.cz či podatelna@krasnalipa.cz.

Žádáme majitele koček, kteří chovají kočky v okolí dané lokality, aby je ve čtvrtek 6. dubna zabezpečili tak, aby nedošlo k nechtěnému odchytu koček chovaných v domácnosti. Regulace populace toulavých koček ve veřejném zájmu bude následně pokračovat i v jiných lokalitách. O odchytové akci vás budeme včas informovat.

(Lucie Hanková)


22.3.2017


Město nabízí k pronájmu nebytový prostor na Křinickém náměstí

Usnesení RM č. 36 - 21 ze dne 24. 11. 2016

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 2. 2017 nebytový prostor č. 4, Křinické náměstí 14/16 - dosud provozován jako prodejna tabáku, papírnictví, galanterie - o velikosti 109,33 m2 (smluvní nájemné 4 621 Kč/měs.). Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.

...

INFORMACE: MěÚ Krásná Lípa, kanc. č. 11
tel.: 412 354 823, 777 938 653

 


22.3.2017


Vědomostní soutěž

Vědomostní soutěž "ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA" vyhlašují správy NP již po sedmnácté a jako každý rok, čeká na zvídavé soutěžící deset otázek, ověřujících jejich znalosti z obou národních parků.

Tématem letošního ročníku jsou VODY ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA

(http://www.npcs.cz)


22.3.2017


Zastoupíme v péči o vaše blízké

Již od roku 2008 poskytuje Kostka Krásná Lípa p. o. registrovanou sociální službu zaměřenou na domácí péči o seniory a osoby se zdravotním postižením. Jedná se o odlehčovací službu, při které asistentky zastoupí pečující osoby v péči o jejich blízké, v jejich domácím prostředí. Umožní tak pečujícím osobám odpočinout si, obstarat si své záležitosti, a to s vědomím, že je o jejich blízké postaráno. Služba je poskytována v dohodnutých pravidelných či nepravidelných termínech, dle potřeb klientů.

Péče o seniory či osoby se zdravotním postižením je poskytována v domácím prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby. Nejčastěji se jedná o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí stravy a sociálně terapeutické, výchovné a aktivizační činnosti. Služba je zpoplatněna částkou 100,-Kč za hodinu přímé práce s klientem. Poskytování služby také finančně podporuje Ústecký kraj.

Vysokou kvalitu poskytování odlehčovací služby potvrdila i nedávná inspekce kvality poskytování sociálních služeb, které byla odlehčovací služba podrobena. Inspekce velmi pozitivně hodnotila právě přímou práci a péči o klienty služby.    

Více informací o odlehčovací službě je na našem webu www.komunitnicentrum.com, nebo telefonicky na čísle 777 925 302. 

(JUDr. Miloš Hanzlíček, sociální pracovník, Kostka Krásná Lípa, p. o.)


21.3.2017


Nová geolokační hra Kouzelník Pumpot

Dobrý den,

dovoluji si Vás informovat o tom, že jsme ve spolupráci s průvodcem panem Alešem Kubicou vytvořili pro turisty místní geolokační hru Kouzelník Pumpot, která se odehrává po části naučné Köglerovy stezky v okolí Kyjova. Začíná na rozcestí Kyjov a po absolvování okruhu stezky se opět vrací do výchozího bodu. Cílem je ukázat lidem krásy tohoto místa, seznámit s historií a to během procházky, ve které je virtuálním průvodcem kouzelník Pumpot. V jeho společnosti se lidé mohou "naučit kouzelnickým kouskům a stát se kouzelníkem". Hra je primárně určena rodinám s dětmi, ale může ji odehrát kdokoliv.

Hra je dostupná zdarma v aplikaci GEOFUN a po jejím stažení běží offline. Může ji tedy odehrát každý, kdo má chytrý telefon a hru si stáhne. GEOFUN jsou výletní hry do mobilu, kde hráči zažívají v podání virtuálního průvodce originální příběh a plní nejrůznější úkoly, zatímco objevují dané místo. Vychází ze známého geocachingu, ale díky využití chytrého telefonu jsou zcela virtuální.

(www.geofun.cz, Nikola Fenyková - marketingová manažerka a scénáristka)


21.3.2017


Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Další informace o plánovaných odstávkách na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce, a. s.: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html


20.3.2017


Svoz bioodpadu v roce 2017

Pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu v hnědých nádobách přímo od občanů bude v letošním roce zahájen ve středu 05.04.2017. Doba svozu bude v daný den od 06:00 hodin do 20:00 hodin. Frekvence svozů bude 1x za 14 dní ve středu.

Podrobnější informace – Fritscheová, MěÚ Krásná Lípa, tel. 412 354 833, fritscheova@krasnalipa.cz


15.3.2017


Počasí v Krásné Lípě - únor 2017

Letošní únor nám v první polovině měsíce předvedl pravé nefalšované zimní počasí, které zejména ve druhé polovině měsíce přešlo bez předjarní předehry prakticky do jara.

První únorové dny navázaly na chladný leden. Obleva však na sebe nenechala dlouho čekat.

Již 2. února dorazily od západu dešťové srážky, které při teplotách pod bodem mrazu vytvořily nebezpečnou ledovku. Následující dva dny se teplota vzduchu držela nad bodem mrazu, nejčastěji kolem 3°C. Sníh, jehož výška byla na začátku měsíce přes 45 cm rychle slehnul na přibližně 35 cm. Po oteplení se vrátilo zpět ochlazení. Kompenzace za oteplení v podobě nového sněhu nepřišla. Nejvíce se ochlazení projevilo 7. a 8. února, kdy se denní teploty pohybovaly jen kolem -7°C. Výhledy na další dny ale dávaly už jasně tušit, že se zimou je zle. Celodenní mráz nás opustil 11. února, od 13. února pak přestalo mrznout i v noci. 15. února vystoupala odpolední teplota k 10°C nad nulou. Sněhu se moc dolů nechtělo. Byl přesycen vodou a přemrzlý. Srážkově bohatým frontálním systémům, které přes nás přecházely od 20. února, již sníh odolat nemohl. A podepsalo se to rychle na stavu řek. Například Mandava ve Varnsdorfu velice rychle vystoupala na 3. SPA. Poslední čtyři únorové dny se již nesly v klidném duchu bez sněhové pokrývky, bez vydatných srážek a silného větru, který bičoval Čechy právě v závěrečné únorové dekádě.

(www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)


15.3.2017


Expediční kamera

Ve dnech 31.3. až 1.4. 2017 Vás zveme do kina v Krásné Lípě na filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA. Po oba dny je začátek projekce v 17:00 hodin.
Svým rozsahem největší outdoorový festival v Česku a na Slovensku vám opět připomene, že lidská kreativita nezná mezí, ať už v prováděných aktivitách, či v místech, kde jsou lidé schopni žít. Uvědomíte si, jak je naše planeta obrovská, kolik neuvěřitelných míst skýtá a kolik na ní žije zajímavých lidí, prožívajících různé osudy.
Videoupoutávku na festival můžete shlédnout zde: https://youtu.be/NXJ87LaRnOo


12.3.2017


Noc s Andersenem 2017

17. ročník mezinárodní akce k podpoře dětského čtení probíhá na mnoha místech a stejně jako v minulých letech i letos se k akci připojila Krásná Lípa. Letošní pohádkové nocování Noc s AndersenemMěstské knihovně Krásná Lípa je naplánováno na pátek 31. března. Další informace a přihlášky získáte v městské knihovně.


5.3.2017


Krásná Lípa z ptačí perspektivy

Prolétnout se a vidět Krásnou Lípu z ptačí perspektivy máte možnost prostřednictvím tohoto pětiminutového promo videa města Krásná Lípa, plného dosud většinou nepublikovaných videozáběrů natočených v roce 2016 pomocí dronu.


10.11.2016


Archiv

Počasí v regionu

Počasí Krásná Lípa - Slunečno.cz

Atuální počasí na stránkách meteorologické stanice
v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí

Program kina

Akce ve městě

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Jsme na Facebooku