CS Čeština DE Deutsch

Nepřehlédněte

Pozemky pro výstavbu rodinných domů

Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť

Virtuální prohlídka města Krásná Lípa

Aktuality

Na Beruškové burze byly prodány i „Zlaté Hromnice“

V polovině února proběhla další burza dětského oblečení a vybavení, kterou ve spolupráci s městem Krásná Lípa uspořádalo Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa, z. s. Byli jsme připraveni, že účast bude slabší, tak jako to na jaře oproti podzimu obvykle bývá, ale opak byl pravdou. V pátek bylo přijato na 1.500 věcí k prodeji, obvyklý počet je na jaře okolo 1.000 věcí. A i když jsem měla pocit, že v sobotu přišlo méně nakupujících než obvykle, prodala se čtvrtina přijatých věcí, což je dle našich statistik průměrná hodnota. Kromě běžného oblečení, byla prodána i spousta plavek, helmy na kolo, hračky, hry, plyšáci a kromě běžných bot a běžných holinek i jedny krásné holinky se vzhledem zvaným „Zlaté Hromnice“, které házely zlaté odlesky široko daleko. Dva dny života věnovalo burze na 20 dobrovolníků, a to včetně našich dětí, bez kterých si to už neumíme představit. Jsme již zaběhnutý tým, proto vše běželo jak na drátkách a všem pomocníkům patří velký dík. Příští burza zaměřená na podzimní a zimní dětské oblečení a vybavení je předběžně naplánována na 13. – 14. října 2017.

(Lada Hrnečková)

Fotografie k článku ZDE:


21.2.2017


IV. ročník zimního plavání

I když je to k nevíře, v něděli jsme na Cimráku otevřeli již 4. ročník otužilecké plovárny. Nechyběla dobrá nálada, legrácky i drobné občerstvení. Všem účasníkům děkujeme.

Další fotografie ZDE:


21.2.2017


August Frind v obrazech a slovech

August Frind v obrazech a slovech byl název akce, věnované 165. výročí narození krásnolipského rodáka, akademického malíře Augusta Frinda, která se uskutečnila v pátek 17. února 2017 v rumburském muzeu. Kromě jiného zde byla představena kniha Mgr. Gabriely Jeřábkové „August Frind - Životní příběh akademického malíře“ a minulý rok v Krásné Lípě otevřená naučná stezka "Po stopách Augusta Frinda". Nechybělo ani krásnolipské pivo s limitovanou edicí etiket světlého ležáku Falkenštejn, jak jinak než s Augustem Frindem.

Fotografie a článek z této akce, který stojí za přečtení, najdete na stránkách http://www.vybezek.eu


21.2.2017


Našel se pes

V úterý 21. února 2017 se cca ve 12:30 v Rumburské ulici našel pes. S informací o majiteli nebo v případě zájmu kontaktujte Technické služby Krásná Lípa, pí. Hlaváčkovou, tel.: 412 354 848, 737 662 340.


21.2.2017


Rekonstrukce a stěhování radnice ve Šluknově


20.2.2017


Našel se pes

V pondělí 20. února 2017 se cca ve 14:30 v Rumburské ulici našel pes. S informací o majiteli nebo v případě zájmu kontaktujte Technické služby Krásná Lípa, pí. Hlaváčkovou, tel.: 412 354 848, 737 662 340.


20.2.2017


Volně pobíhající psi – nekonečný problém

112 provedených odchytů – za poslední 4 roky. 81 tis. Kč náklady na útulek a veterinární výdaje.

Ačkoliv pohyb psů na veřejném prostranství v Krásné Lípě je dlouhá léta upraven veřejně závaznou vyhláškou, aktuálně OZV č. 3/2012, a jde tedy o úpravu dlouhodobě známou a neměnnou, setkáváme se s porušováním jejích ustanovení takřka denně. Volně pobíhající pes může jednak ohrožovat sám sebe, například při pobíhání na komunikacích mezi auty, ale především může obtěžovat a ohrožovat okolí! Nemluvě o znečišťování veřejného prostoru. I malý, volně se pohybující pes může způsobit velké trable.
Město má zákonnou povinnost provádět odchyt toulajících se a opuštěných psů, zpravidla se tak děje na základě požadavku Policie ČR nebo po upozornění občanů. Pro tento účel máme odborně proškoleného pracovníka našich Technických služeb a zakoupené profesionální odchytové prostředky. Volně pobíhající pes je odchycen a umístěn do městského záchytného kotce. Následně probíhá identifikace (známka, čipování) zvířete a porovnání s evidencí. Podaří-li se zjistit majitele, je neprodleně kontaktován a informován o nálezu. Pokud ne, zvíře je vyfoceno a prostřednictvím webových a facebookových stránek města je zveřejněno oznámení a výzva ke spolupráci s identifikací majitele. Dlužno podotknout, že zájem veřejnosti je v tomto případě značný a často vede k nalezení majitele. Pak jde o šťastný konec příběhu, majitel uhradí vzniklé náklady (dle schváleného ceníku úhrad) a zatoulaného domácího miláčka si odveze. To se stává zhruba v polovině případů. Nepodaří-li se během 2-3 dnů majitele najít, je pes převezen do smluvního útulku, kde je zajištěna potřebná péče.
To vše samozřejmě přináší nemalé náklady, v průměru 35 tis. Kč ročně. Jen péče v útulku nás stála v minulých čtyřech letech 81 tis. Kč. Část uhradí majitelé, pokud je podaří zjistit, ve většině případů však náklady zůstanou městu neuhrazeny. V některých případech si majitel psa vyzvedne, ale následně poplatky neuhradí. Dlužnou částku pak následně, často dlouho a bezvýsledně, radnice vymáhá. V případě, že dojde k opakovanému odchytu psa, je na majitele podáván podnět přestupkové komisi města, pro podezření z porušení OZV.
Že nejde o bezvýznamný problém, dokazuje počet provedených odchytů – za poslední 4 roky jich bylo provedeno celkem 112. Tak jako ve většině obdobných témat se opět ukazuje, že zákonná úprava nepostihuje účinně ty problematické spoluobčany, kteří svým nezodpovědným chováním a jednáním omezují, popř. ohrožují většinu společnosti. Nicméně, volně pobíhající pes na ulici nepatří, takže nám ostatním tuto „daň“ nezbývá než nadále platit.

(Jan Kolář)


17.2.2017


Beruškový karneval se povedl

V úterý na Valentýna byl v mateřském centru Beruška karneval. Sice ne každé dítko bylo ochotno mít na sobě kostým, např. Honzík se okamžitě svlékl z obleku Mickey Mouse, ale 3 kostýmy se skvěle povedly - představil se nám kostlivec Tobiáš, zebra Natálka a rybářka Lada. Děti si zasoutěžily a byly náležitě za svou účast odměněny. Navštívila nás dokonce dvě nová dítka a to Eliška a Davídek. Karneval se povedl, všichni zúčastnění si ho moc pochvalovali.

(MK a LH)


17.2.2017


Pomoc našla v Kostce

Každému z nás se může stát něco neočekávaného a nepředvídatelného, dnešní doba je plná změn a stále nových informací. Komukoliv z nás se může přihodit, že se náhle ocitne v krizi a neví si rady, co a jak konkrétně řešit. V Krásné Lípě je právě lidem v obtížné životní situaci poskytována sociální služba Terénní programy. Zde je možné se obrátit na terénní pracovnici s žádostí o pomoc. Za loňský rok 2016 byl celkový počet dospělých klientů 214 a dětí 58. Terénní sociální práce je specifická forma sociální práce, kdy pracovnice poskytuje službu zejména v domácnostech, či venkovních prostranstvích. Zázemí pracovnice je v komunitním centru. Terénní pracovnice poskytuje podporu při řešení dluhů, splátek, bydlení, zaměstnávání, v krizové situaci nebo při vyřizování dokladů či při pochopení smluv. Kromě podpory dospělým terénní pracovnice připravila 47 aktivit pro děti, směřujících do různých oblastí např. preventivní programy, rozvoj schopností a dovedností, vzdělávání a poznávací výlety. Během minulého roku byl celkový počet kontaktů 1685. Tato služba je poskytována od roku 2008, díky finanční podpoře Úřadu vlády (RVRZ), města Krásná Lípa a Ústeckého kraje. Pokud si nevíte rady, i Vy můžete kontaktovat terénní pracovnici, která Vám ráda pomůže hledat řešení Vaší situace, případně doporučí následnou službu.

A jeden příklad za všechny:

Klientka kontaktovala pracovnici v situaci, kdy již byla ve špatném zdravotním stavu – měla omrzliny, neléčená cukrovka, neměla finance na otop, bydlení měla již jen na jeden měsíc. Díky intenzivní spolupráci s terénní pracovnicí, která kontaktovala další specialisty, se podařilo klientku zdravotně stabilizovat, zlepšila se její finanční situace a podařilo se najít nové bydlení. Dnes má klientka zajištěny základní potřeby, zlepšil se její zdravotní stav a rozhodla se opět za podpory této služby hledat pracovní uplatnění.

(Marcela Jansová, terénní pracovnice, tel. 777 036 828
  Bc. Ilona Weinerová, sociální pracovnice, Kostka Krásná Lípa)


17.2.2017


ZŠ a MŠ Staré Křečany znova ožívají

Tytam jsou doby, kdy se rodiče z vesnic stěhovali do větších měst za prací a jejich děti navštěvovaly větší školy a školky s vidinou, že díky modernímu vybavení tříd se toho víc naučí. Avšak, člověk míní – život mění. Dnes se lidé vracejí z přetechnizovaných měst zpět do přírody, utíkají před stresem, do klidu a relaxu, i když jejich zaměstnání zůstává ve městě. Postupem času se začaly modernizovat i malé školy a díky menšímu počtu žáků skýtají mnoho výhod. Všechny děti se znají, spolupracují spolu a vzájemně si pomáhají. Rodiče mají k sobě blíže díky častějším školním akcím, mohou tak být v užším kontaktu s učiteli a popřípadě diskutovat o chodu školy a o návrzích, jak zvelebit prostředí, do kterého by se jejich děti těšily, rády se vracely a na školní léta měly hezké vzpomínky. Základními pilíři, které tvoří dobré jméno školy, není jen materiální vybavení, ale hlavně lidský přístup, otevřenost a férovost, kolegialita, ochota a spolupráce zaměstnanců, při výuce ze strany učitelů individuální přístup, klid a vstřícnost ke každému žáčkovi, což právě menší kolektiv skýtá. Dítě se cítí téměř jako v rodinném prostředí.

Starokřečanská škola prochází určitými změnami. Za zmínku stojí již hotová rozsáhlá rekonstrukce budovy - nová okna, zateplení a modernizace interiéru. V brzku se plánuje rekonstrukce střechy, úprava druhé části pozemku a rozšíření prostoru pro volnočasové aktivity. Nedávno vybudované nové dětské hřiště vedle budovy školy nabízí rozšíření sportovního vyžití a altán poskytne pro zpestření v teplých dnech i výuku venku. Ve 2. pololetí se rozšíří i výběr zájmových kroužků – vedle stávajících kroužků francouzštiny, angličtiny přibyde i němčina a k oblíbeným kroužkům tanečnímu, pěveckému, přírodovědnému a šikovných ručiček přibyde i zdravotnický, kde se děti naučí základy 1. pomoci a praktické ošetřování základních druhů zranění. Navázali jsme na spolupráci se Schrödingerovým institutem, který má pro nás již nyní připravenou pestrou škálu aktivit. Po konzultaci se zřizovatelem školy – Obecním úřadem St. Křečany uvažujeme od nového školního roku i s přípravnou třídou předškoláčků, aby byl jejich přechod do školy snazší.

Naší snahou je navázat na úspěchy školy z minulých let a rozšířit pole působnosti. Aby i veřejnost měla možnost nasát atmosféru naší školičky, máme v plánu Dny otevřených dveří 28. února a 23. března 2017. Srdečně Vás zveme!

(Mgr. Mirka Macková, ředitelka ZŠ a MŠ Staré Křečany)


16.2.2017


T-klub a Amari klub lákají více dětí a mládeže

V T-klubu i Amari klubu je poskytována registrovaná sociální služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Služba je určena dětem, mladistvým a dospělým ve věku 6-26 let, kteří zažívají nějakou nepříznivou životní situaci, nejsou nebo nemohou být zapojeni do standardních volnočasových aktivit, nebo jsou ohrožení sociálním vyloučením. Loňský rok se v nízkoprahovém zařízení nesl ve znamení pozitivních změn. V průběhu roku se nám podařilo sestavit stabilní pracovní tým, který umožnil bezproblémový chod služby. Máme otevřeno pět dní v týdnu, v T-klubu navíc také v sobotu. Na plno se také rozjel provoz nízkoprahového klubu Amari, který je určen dětem ve věku 6-11 let. Klub je každý den plný dětí, které se tu mohou připravit do školy, účastní se doučování a pak také různých zajímavých činností jako vaření, pečení nebo tvoření. Mohou zde trávit volný čas a také se poradit o věcech, které je trápí.

Více


15.2.2017


Maškarní bál Tolštejnského panství

Pozvánka na maškarní bál Tolštejnského panství, který se koná v sobotu 4. března 2017 v sále resturace "Hvězda" v Rumburku. Vstupenky je možné zakoupit i v Krásné Lípě u N. Semelkové, tel: 774 565 184.


14.2.2017


Masopust v Krásné Lípě

Folklorní soubory Lužičan a Dykyta Vás v sobotu 25. února zvou do Krásné Lípy na masopust. Sraz je ve 14:30 na náměstí před Domen ČŠ, následovat bude obchůzka městem a poté v Aparthotelu Lípa posezení s muzikou a videoprojekce masopustů z let minulých.


6.2.2017


Otevření nádraží národního parku Sebnitz

V pátek 3. února bylo slavnostně otevřeno nádraží národního parku v Sebnitz. Jedná se po Bad Schandau již o druhé německé nádraží národního parku. Na české straně zatím tento statut žádné nádraží nemá.
Na nádraží nalezneme česko-německou propagaci národních parků České a Saské Švýcarsko. Všechny tabule jsou dvojjazyčné.
Po slavnostním odhalení následovala mezinárodní konference na téma pohyblivé turistické cíle regionu Česko-saské Švýcarsko. Dopravní zasíťování, návaznost různých dopravních prostředků, slevový systém, bonusy,... jsou u našich sousedů záviděníhodné.


6.2.2017


Dětský karneval

V neděli 26. února od 15:00 jsou všechny děti zvány do Kulturního domu v Krásné Lipě na Dětský karneval.
Na děti čeká spousta zábavy, soutěží a tanečků. Děti karnevalem provede Míra Vais a DJ Jirka Koubek.
Vstupné: maska 10 Kč, ostatní 20 Kč.


27.1.2017


BigTrip.cz - Život se musí užít, ne přežít!

Opravdu živé vyprávění krásnolípáků Ládi Bezděka a Káti Dvořákové o dvouleté cestě kolem světa. Vyprávění nevšedních příhod z cesty, spousta fotek a hlavně videa, která ještě nikdo neviděl.
90 minut vyprávění o tom, jak se žije dva roky v autě, kolik taková cesta stojí, co to všechno obnáší a mnoho a mnoho dalšího.
Vstupné: dospělí 70 Kč, děti 40 Kč.


25.1.2017


Krásná Lípa z ptačí perspektivy

Prolétnout se a vidět Krásnou Lípu z ptačí perspektivy máte možnost prostřednictvím tohoto pětiminutového promo videa města Krásná Lípa, plného dosud většinou nepublikovaných videozáběrů natočených v roce 2016 pomocí dronu.


10.11.2016


Archiv

Počasí v regionu

Počasí Krásná Lípa - Slunečno.cz

Atuální počasí na stránkách meteorologické stanice
v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí

Program kina

Akce ve městě

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Jsme na Facebooku