CS Čeština DE Deutsch EN English

Nepřehlédněte

VideoTipy na výlety z Krásné Lípy

Pozemky pro výstavbu rodinných domů zdarma

Virtuální prohlídka města Krásná Lípa

Aktuality

Úplná uzavírka v Kyjovské ulici

V době od 26. 7. 2021 do 16. 8. 2021 bude ulice Kyjovská v Krásné Lípě úplně uzavřena v úseku od křižovatky s ulicí Čelakovského až za křižovatku s ulicí Bezručova. Uzavřené budou i výjezdy z ulice Bezručova a z Fibichova údolí do ulice Kyjovská. Objízdná trasa je vedena přes Rumburk.

uzavirka-Kyjovska-260721-180821-opatreni-v-miste.jpguzavirka-Kyjovska-260721-180821.jpg


22.7.2021


Přehled akcí pořádaných Správou NP České Švýcarsko pro veřejnost, návštěvníky i rodiny s dětmi

Pochůzky se strážci národního parku, exkurze i akce pro rodiny s dětmi najdete na webu Správy NPČŠ https://www.npcs.cz/akce.

Mezi nimi najdete mj. i pozvánku do městského parku v Krásné Lípě na hravou botanickou vycházku pro rodiny s dětmi (31. 7. 2021), pochůzku se strážcem NP do okolí Kyjova, během které bude možné poznat nejenom zdejší krásnou přírodu a její klenoty, ale také se něco dozvědět o náročné i zajímavé práci, kterou strážci vykonávají (3. 8. 2021). O den později (4. 8. 2021) se do Kyjovského údolí mohou vydat rodiny s dětmi na hravou exkurzi. Trasa exkurze je zavede mezi pískovcové skalní věže a rokle, v nichž jim bude prostřednictvím ekovýchovných her a aktivit představen Národní park České Švýcarsko a jeho obyvatelé.


16.7.2021


DÚKmobil přijede do Krásné Lípy

Zajímají Vás novinky v krajské integrované dopravě nebo tipy na výlet veřejnou dopravou? Tak přijďte ve středu 4. srpna 2021 do Krásné Lípy na Křinické náměstí. V čase od 8:30 do 14:30 tam bude před Domem Českého Švýcarska stát DÚKmobil – pojízdná informační kancelář Dopravy Ústeckého kraje. V DÚKmobilu se dozvíte informace o jízdních řádech, tarifu i jízdenkách.

Harmonogram zastávek DÚKmobilu najdete na webu Dopravy Ústeckého kraje ZDE:


16.7.2021


Výluka na autobusových linkách Dopravy Ústeckého kraje z důvodu úplné uzavírky silnice II/265 mezi Krásnou Lípou a Krásným Bukem. Výluka je plánována od 26. července do 16. srpna 2021

vyluka-DUK-letak.jpgZ důvodu uzavírky silnice II/265 mezi Krásnou Lípou a Krásným Bukem budou linky 405/ 407 a 434 vedeny po objízdných trasách. V rámci možností jsou zachovány současné přestupní vazby či vytvořeny vazby nové. Na linkách platí výlukové jízdní řády. S ohledem na možnost nenadálých změn v termínu výluky doporučujeme sledovat informace na www.dopravauk.cz.
 
Linka 405 Rumburk – Staré Křečany – Krásná Lípa – Doubice
Až na výjimky jsou spoje linky 405 zakomponovány do linky 407. Spojení Starých Křečan s Rumburkem bude zajišťovat primárně linka 409 Varnsdorf – Rumburk – Mikulášovice – Dolní Poustevna (v pracovní dny v hodinovém taktu, víkendy v dvouhodinovém).
 
Linka 407 Brtníky – Krásná Lípa – Varnsdorf
Linka bude vedena po objízdné trase z Krásné Lípy přes Doubici a Kyjov do Zahrad a dále do Brtníků přes Vlčí Horu nebo Panský (každá větev vždy v jednom směru) – týká se spojů, které za standardního stavu pokračují do Brtníků. Dochází k mírným časovým posunům na odjezdu/příjezdu z/do Varnsdorfu, v Brtníkách jsou v rámci možností daných značně prodlouženou jízdní dobou zachovány přestupy na Mikulášovice, resp. vytvořeny nové návaznosti na Rumburk na lince 409. V Krásné Lípě už je zároveň možný průjezd ulicí Dittrichova od náměstí do ulice Doubická a odtud dále do Doubice (týká se též linky 434, viz níže), čímž odpadají problémy na úzkých cestách ve městě.
Víkendová obsluha linky 407 povede z Varnsdorfu do Krásné Lípy a dále do Rumburku pro přestup na linku 409 směr Brtníky a opačně. Místní část Vlčí Hora bude ve víkendových dnech bez autobusové obsluhy (možno využít také turistickou vlakovou linku T2 s pěším přechodem cca 1 km od zastávky do středu obce). Vzhledem k přestupní vazbě v Rumburku není možné zachovat přestupy na vlakovou linku L7 Liberec – Varnsdorf (či jen výjimečně).
 
Linka 434 Děčín – Hřensko – Jetřichovice – Chřibská – Krásná Lípa
Turistická linka, která je již nyní opětovně ve výlukovém stavu kvůli uzavřenému Labskému nábřeží v Děčíně, bude vedena z Rybniště do Doubice a dále do Krásné Lípy. Místní část Kyjov linka obsluhovat z časových důvodů nebude. Zastávka Doubice, ObÚ je pro tuto linku dočasně přesunuta k hostinci č. p. 1.
 
Výlukové jízdní řády a další informace na webu www.dopravauk.cz ZDE:

15.7.2021


Informace o odstávce systému občanských průkazů a cestovních pasů a s tím spojená omezení

V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech dojde k odstávce systému, který slouží pro podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho následného převzetí:

  • Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání nejpozději do 28. července 2021.
  • Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona.
  • V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platnosti 1 měsíc.

V souvislosti s přijímáním novely zákona o cestovních dokladech platí následující:

  • V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze podat žádost o vydání cestovního pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.
  • Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít cestovní pas podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Informace-MV-obcansky-prukaz.jpgInformace-MV-cestovni-pas.jpg

 


7.7.2021


Upozornění pro občany – možnost podání žádostí na změnu Územního plánu Krásná Lípa

Upozornění pro občany a vlastníky nemovitostí na možnost podání žádostí na změnu Územního plánu Krásná Lípa, např. pro výstavbu rodinných domů, provozoven, zemědělských objektů, změnu využití objektů, pro zalesňování zemědělských pozemků atd. Upozornění (v pdf) ZDE:


2.7.2021


Mezinárodní hudební festival 2021 ve Filipově

Mezinarodni-hudebni-festival-2021-ve-Filipove-plakat.jpgMilí hudební přátelé,

navzdory všem komplikacím, které nás potkaly v souvislosti s pandemií Covid-19, jsme potěšeni, že Vás, po vynucené přestávce v minulém roce, můžeme opět pozvat k poslechu klasické hudby u příležitosti XIV. ročníku mezinárodního hudebního festivalu „Varhanní duchovní hudba ve Filipově“.

Letošní ročník si vyžádal celou řadu opatření a změn, které reflektují současnou epidemiologickou a ekonomickou situaci, zejména našich sponzorů a garantů projektu. Našim cílem bylo zachovat vysokou kvalitu i úroveň festivalu a nabídnout tak interpretům, především ale Vám posluchačům, bezpečné prostředí, které Vám přinese jak radost a uspokojení z interpretované hudby, tak i celkovou duševní pohodu, získanou ve výjimečném prostředí Mariánské poutní baziliky ve Filipově.

Zásadní změnou letošního ročníku je jeho zkrácení ze dvou měsíců na jeden. Tento poloviční formát nabídne celkem 5 koncertů a to každou srpnovou neděli, vždy ve 14:00, tak, jak jsme byli zvyklí. Abychom pozvané hosty nevystavovali komplikacím, spojenými s cestováním přes státní hranice a eventuální karanténou, byla účast nabídnuta výhradně umělcům z České republiky. Jejich přítomnost bude podmíněna splněním bezpečnostních kritérií, která ukládá Ministerstvo zdravotnictví ČR pro pořádání kulturních akcí v době pandemie. Totéž bude vyžadováno od všech návštěvníků jednotlivých festivalových koncertů. Jedná se o potvrzení očkování první dávkou, od kterého uplynulo více než 22 dní nebo potvrzení o prodělané nemoci Covid-19 v ochranné lhůtě 180 dnů nebo aktuální antigenní či PCR test. Nutností bude respirátor třídy FFP 2 pro zakrytí dýchacích cest a místo k sezení v lavicích bude možné využít pouze v rozestupu dvou metrů, pokud se nebude jednat o členy jedné domácnosti. Tato opatření se do srpna mohou změnit, proto, prosím, sledujte aktuální informace Ministerstva zdravotnictví ČR, eventuálně Ministerstva kultury ČR. Podmínky pro konání kulturních akcí se průběžně aktualizují.

Přes všechna komplikovaná opatření je důvod k radosti, protože můžeme společně prožít krásné chvíle svátků hudby. Hned první koncert 1. srpna přinese hudbu hlubokého duchovního rozměru v podobě gregoriánského chorálu. Garantem umělecké čistoty mužského liturgického jednohlasu bude Jan Lorenc, umělecký vedoucí pěveckého souboru Schola cantus gregoriani. Dlouholetá spolupráce varhaníka Martina Moudrého s tímto souborem nabídne nejen kontrast mužského chorálu a varhanní hudby, ale též duchovní symbiózu zdánlivě odlišných liturgických prostředků.

Druhý koncert 8. srpna navodí příjemnou atmosféru, kterou je možné přirovnat k zámeckému prostředí. Zvuk flétny (Michaela Kroupová Durajová) a varhan (Václav Zeman) oživí, mimo jiné, vzpomínky na předčasně zesnulou Astrid Schnittnerovou, hudební pedagožku a kolegyni, která svůj život zasvětila (mimo jiné) hře na flétnu a toto umění předávala mladé generaci. Koncert bude věnován její památce.

15. srpna doprovodí na filipovské varhany pražský varhaník Přemysl Kšica dva zkušené instrumentalisty, Moniku Urbanovou na housle a Jiřího Sejkoru na hoboj. Zazní nejen Koncert pro housle a hoboj od J. S. Bacha a Romance pro hoboj a varhany od J. Kličky, ale také premiéra O. Urbana „Filipovský zázrak“.

Populární divadelní a filmový herec Jan Šťastný si pro nás připravil slova vzpruhy, naděje a vtipu na 22. srpna. Člen souboru pražského Divadla na Vinohradech nebude mluvit jen v rovině duchovně-filozofické, ale životními příběhy nás chce povzbudit a otevřít cestu k naději a optimismu. Podaří se mu to? Mistrovskou hrou na varhany ho bude provázet brněnský varhaník Jiří Lang.

Závěr festivalu 29. srpna bude patřit pardubickému varhaníkovi Václavu Uhlířovi. Spolu s ním přijede sopranistka Hana Medková a Karel Houdek, který zahraje na trubku. Toto obsazení nabízí příslib kvalitního hudebního zážitku a současně triumfální závěr letošního svátku hudby v Mariánské poutní bazilice ve Filipově.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vaše Arte musica
PhDr. Jiří Chlum, Ph.D.


9.6.2021


Kulturní léto v Krásné Lípě 2021 – program

Kulturni-leto-Krasna-Lipa-2021-program.jpgI na letošní sezonu je připraven bohatý a zajímavý program.

Program ke stažení v pdf ZDE:


27.5.2021


Archiv

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace Česká obec

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Jsme na Facebooku

Mobilní aplikace Artur