CS Čeština DE Deutsch EN English

Aktuality

Upozornění z městského úřadu

Z důvodu nemoci jsou na MěÚ Krásná Lípa tento týden (24.–28. 1. 2022) uzavřena pracoviště matrika, evidence obyvatel a Czech POINT. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.


24.1.2022


Naši hasiči zasahovali v průměru 5x za měsíc

Hasici-Krasna-Lipa.jpgZ evidence událostí, u kterých zasahovala výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Krásná Lípa vyplývá, že k zásahu vyjížděli naši hasiči v loňském roce v průměru 5x do měsíce. Celkem se účastnili 60 zásahů. Nejčastěji se jednalo o technickou pomoc v rámci integrovaného záchranného systému – 29 výjezdů, u požárů zasahovali v 16 případech. Zbytek byly zásahy jiného typu. Celkem u vlastních zásahů strávili cca 100 hodin. Výjezdová jednotka má v současnosti 13 členů, velitelem je Václav Danita ml., jeho zástupcem Jiří Suda. Novým velitelem družstva je Marek Schlesinger. Při SDH funguje i kroužek mladých hasičů Soptíci.

Město Krásná Lípa děkuje hasičům za výše uvedené aktivity, i za spolupráci při technickém zajištění společenských akcí.


11.1.2022


Nabídka práce u Policie České republiky

Naborovy-plakat-PolicieCR-070122.jpgVíce informací o práci u Policie ČR najdete na přiloženém plakátku. Další informace od policie – zpravodajství, statistiky, kontakty, prevenci, nábor, odkazy na sociální sítě atd. najdete na webových stránkách: www.policie.cz


7.1.2022


Oznámení o zahájení činnosti dalšího odběrového místa na covid-19 (PCR testy) a AG testování

Od 3. 1. 2022 je ve Varnsdorfu v ulici Karlova č. p. 714 v provozu další odběrové místo na covid-19 (PCR testy) a AG testování. Testovat se tam mohou klienti se žádankou, samoplátci nebo zájemci v rámci testování zdarma dle platných aktuálních vládních opatření.

Provozní doba je kromě svátků v pondělí až pátek od 7:00 do 9:00, v sobotu od 6:30 do 8:30 a v neděli od 7:00 do 9:00.                                           

Pro testování PCR nabízí odběrné místo výběr z dvou odběrových sad. Klient si může vybrat kromě klasického odběru z nosohltanu též odběr pomocí tamponu. Při odběru stačí tampon chvíli podržet v ústech a následně vyplivnout do připravené zkumavky. Odběr tímto způsobem ale nelze provést u klienta, který se na odběr dostaví na základě vystavené žádanky od Krajské hygienické stanice, která vyžaduje striktně stěr z nosohltanu. Objednat se lze prostřednictvím rezervačního webu: rezervace.aeskulab.cz nebo telefonicky na čísle 721 943 665. Možné je také přijít bez předchozí rezervace. V tomto případě však při zvýšeném zájmu o testování musí zájemce počítat s tím, že testování bude každý den ukončeno ve stanovenou dobu a není možné provést další odběr z důvodu odvozu vzorků do laboratoře. Více informací ZDE:


4.1.2022


Reprezentační ples města

ples-mesta-2019-vyzdoba.JPGVzhledem k současné situace se Reprezentační ples města Krásná Lípa v roce 2022 neuskuteční. Děkujeme za pochopení.


4.1.2022


V Kulturním domě se bude opět očkovat

Kulturni-dum-Krasna-Lipa.jpgMěsto Krásná Lípa opět nabízí možnost očkování proti nemoci covid-19 posilovací 3. dávkou.
Očkování proběhne v pondělí 10. 1. 2022 v Kulturním domě Krásná Lípa.
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 721 828 939 nebo na e-mailu drobeckova@krasnalipa.cz, případně osobně na MěÚ Krásná Lípa (kancelář č. 8 – podatelna) nejpozději do 5. 1. 2022.
S sebou si vezměte občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a mobilní telefon.

3.1.2022


Vážení spoluobčané,

PF-2022.jpgadventním časem jsme se přiblížili k vánočním svátkům a ke konci letošního roku. A jak už to bývá, někdo pomalu a v poklidu, jiný rychlejším tempem. Již mnohokrát jsem měl milou povinnost oslovit Vás v závěru roku malým ohlédnutím za děním v našem městě, ve kterém se vždy nutně odráží i celospolečenská témata. Tentokrát je to úloha opravdu poněkud složitější.

Bohužel, již druhým rokem je život každého z nás, našeho města i celé společnosti silně ovlivňován nebezpečnou celosvětovou virovou nákazou. Když jsme v závěru loňského roku improvizovali s rozsvěcením vánočního stromu města a následnými tradičními adventními koncerty, nikoho z nás nenapadlo, že letos bude závěr roku ještě dramaticky horší. Rychlé a masivní šíření nemoci s nastupujícím podzimem přineslo přísná vládní nařízení a celý adventní program jsme byli nuceni zrušit. Přišli jsme tak o možnost setkat se společně s našimi dětmi u rozsvícení vánočního stromu, neochutnali jsme tradiční svařák, nemohli jsme ocenit celoroční snažení našich folklorních a pěveckých souborů při jejich adventních koncertech, nepopovídali jsme si na vánočních trzích… Již během jara a začátkem léta byla zrušena řada kulturních, sportovních i společenských akcí s cílem minimalizovat šíření nebezpečné virové choroby. Ta si právě koncem zimy a počátkem jara vybrala vysokou daň mezi našimi blízkými, v rodinách, mezi kamarády a spolupracovníky. Právě období Vánoc a adventu je tím vhodným časem, kdy na všechny, kteří nás opustili, s láskou a úctou vzpomeneme.

Život celé společnosti je již dlouho vystaven řadě omezení, kdy přicházíme o základní svobody. Je nám omezován pohyb, aktivity, podnikání. Na mnohé z nás navíc citelně doléhají ekonomické dopady všech opatření, násobeny celosvětovým charakterem nákazy a problémy globální ekonomiky. Ve školách se neustále upravuje výuka, dopady na vzdělávání našich dětí jsou obrovské a naplno se projeví teprve s odstupem času. Zdravotnický systém je přetížený a není schopen poskytovat standardní péči. A právě pohled na rozsah a nastavení všech regulačních opatření a zásahů do našich práv a svobod, častý chaos, nelogičnost a nerovnoměrnost jejich negativních dopadů zásadně polarizuje společnost a ovlivňuje celospolečenskou atmosféru. Ve veřejném prostoru to pociťujeme denně. Hrubost, netolerance, zbytečná agresivita, často živena anonymitou sociálních sítí, zasévá mezi nás negativní náladu a ubírá nám všem sílu přirozeně pozitivně vzdorovat momentální nepříznivé situaci.

Určitý odstup a nadhled je nejen nutné, ale především prospěšné si udržovat. Máme mezi sebou stále příslušníky generací, kteří byli vystaveni mnohem zásadnějším výzvám a krizím, než kterými v současnosti procházíme my. Zažívali válku, opravdový hlad, skutečná nebezpečí a ohrožení života. I my mladší pamatujeme dobu, kdy osobní svobody a lidská práva byla mnohem výrazněji potlačena a životní úroveň i celková kvalita života byly nepopiratelně zásadně horší.

Zkusme tedy vnímat současnou dobu ne jako jakýsi trest a nespravedlnost, ale spíše jako výzvu, možnost uvědomit si jasně důležité hodnoty, potvrdit si správnost našeho směřování. A v rámci možností nacházet mezi sebou to lepší, nepodléhat tlaku médií a sociálních sítí. Udržujme tradice vytvářené po celé generace, které jsou pevnou a jistou kotvou v rozbouřených vodách. Buďme se svými blízkými, žijme okamžiky společných rodinných setkávání, vychutnávejme maličkosti, které někdy ve spěchu přehlížíme.

Do nového roku hleďme s nadějí, že když ne věda, tak sama příroda lidstvu pomůže k návratu do normálního stavu. Vstupme do něj poučeni a s pokorou, že nejsme všemocní, jak se někdy zdálo, a že jsme mnohem zranitelnější, než jsme si byli schopni připustit. A to jak jednotlivec, tak celá společnost a v nejširším měřítku i celé lidstvo.

Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi,
dovolte mi jménem města Krásná Lípa a v zastoupení svých kolegů zastupitelů a pracovníků popřát Vám klidné prožití vánočních svátků a do Nového roku 2022 pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu!

Jan Kolář, starosta města


22.12.2021


Informace o plánovaných odstávkách elektrické energie

Odstávky jsou plánovány na pondělí 10. ledna 2022, od 7:30 do 11:30 v ulicích Kyjovská a Stradalova a od 11:30 do 15:30 v ulicích Lidická, Masarykova, Pletařská, Rumburská a parcelních č. 1101/2, 1126/15, 1159/8. Seznam dotčených adres a další informace najdete ZDE:


20.12.2021


Psychoterapie po telefonu zdarma pro všechny, kdo ji potřebují

Letacek-Terapeuticka-linka-Sluchatko-1.jpgLetacek-Terapeuticka-linka-Sluchatko-2.jpgJste v situaci, kdy potřebujete psychickou pomoc a nemáte si kam pro ni dojít? Řešení nabízí Terapeutická linka Sluchátko nabízející psychoterapii po telefonu. Mezi nejčastější potíže, se kterými se klienti na linku obrací, patří různé typy úzkostných stavů, problémy ve vztazích (partnerský nebo mezi rodiči a dětmi), dlouhodobé smutky a osamělosti. Často volají i lidé, kteří nedávno ztratili zaměstnání, potkalo je úmrtí v rodině či trpí depresí. Část klientů se chce informovat o možnostech péče o psychické zdraví nebo potřebují pomoc při hledání psychoterapeuta.

Jak linka funguje a co můžete očekávat, když zavoláte? Po vytočení čísla 212 812 540 v provozní době linky uvedené na www.linkasluchatko.cz je volající spojen s psychoterapeutem, který se mu bude věnovat až 50 minut. Klient zůstává v anonymitě a veškerá jeho sdělení jsou důvěrná. Klient si může rezervovat další termín své distanční psychoterapie nebo na linku zavolat kdykoliv v provozní době a to až třikrát. Služba je poskytována zdarma, klient platí pouze běžné poplatky svému telefonnímu operátorovi.

Kdo na lince pracuje? Na lince týdně pomáhá přes 30 odborníků. Službu poskytují členové České asociace pro psychoterapii a další profesionálové splňující kvalifikační kritéria asociace.

(Z tiskové zprávy Terapeutické linky Sluchátko, z. ú. Více informací na www.linkasluchatko.cz)


20.12.2021


Vánoční turnaj ve stolním tenise

SportAreal-pinces-turnaj-281221-plakat.jpgSportovní areál Českého Švýcarska v Krásné Lípě pořádá v úterý 28. prosince 2021 Vánoční turnaj ve stolním tenise. Hrát se bude od 10:00 v tělocvičně sportovního areálu. Přihlášky a podrobné informace mohou zájemci získat osobně na recepci sportovního areálu nebo na tel. čísle 608 522 871. Maximální počet startujících je 20. Pro první tři nejlepší hráče budou připraveny ceny a pro všechny gulášek a pivko. Startovné je 150 Kč za osobu.


20.12.2021


Další strana

Aktuální

Aktuální počasí

Zataženo

Teplota: 0,6°C
Zdánlivá teplota: -1,8°C
Vítr: bezvětří
Nárazy: 13 km/h
Směr větru: -
Srážky: 0 mm/d
Vlhkost: 83%
Tlak: 1025,9 hPa

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace Česká obec

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Jsme na Facebooku

Mobilní aplikace Artur