CS Čeština DE Deutsch EN English

Aktuality

Muzeum v Rumburku zve malé i velké na netradiční prohlídky

V rumburském muzeu je na sobotu 1. září 2018 připraven "Strhující výlet za rumburskou historií ve stylu Živých obrazů" nazvaný hereckou agenturou Modua "Návštěva malé Paříže severu". Nakolik splní muzejní expozice "Střípky z historie" oživlá starými příběhy očekávání návštěvníků, musí každý posoudit sám. S určitostí se tento projekt nebude opakovat, proto neváhejte zavítat do pobočky Oblastního muzea v Děčíně, muzea Rumburk mezi desátou a šestnáctou hodinou, vstupy jsou vždy v půlhodinových intervalech a vstupné jednotné 30,- Kč. Hlavní postavou celého dne bude hostinský z vyhlášené rodinné restaurace na Tolštejně, Johann Josef Münzberg. Program finančně zaštítil Ústecký kraj.

Kamila Lišková, redakčně upraveno


27.8.2018


Pozvánka na koncert

Stav hrobky rodiny Dittrichových je nám všem asi dobře známý – je tristní. Potěšující je, že se po vyjasnění vlastnictví této stavby podařilo dospět k záchraně tohoto výjimečného stavitelského díla, nota bene jedné z památek na někdejšího významného občana Krásné Lípy, podnikatele a mecenáše, pana Dittricha.
Krásnolipský komorní sbor se rozhodl přispět tím, co umí, tedy mimořádným koncertem, jehož celý výtěžek bude věnován na opravu Dittrichovy hrobky. Koncert se bude konat dne 8. září t.r. v 18.00 hod. v kulturním domě v Krásné Lípě.
Věříme, že občané Krásné Lípy svou návštěvou přispějí k ušlechtilému záměru města uvést hrobku zdejší kdysi významné rodiny do náležitého stavu.

Karel Jarolímek


26.8.2018


Vyhlášení smogové situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu

 

Vydáno: středa, 08.08.2018 v 16:31 SELČ (08.08.2018 v 14:31 UTC) pro území: Ústecký kraj 

Pro území uvedené v záhlaví vyhlašujeme smogovou situaci z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu. Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu. 

Alespoň na jedné stanici reprezentativní pro toto území překročil hodinový průměr troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_O3_1_CZ.html

Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3 se předpokládá nejpozději dnes ve 22 hodin. Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové situace se předpokládá rovněž zítra. 

Informace pro veřejnost: Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách doporučujeme zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem. 

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí. 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Praha


9.8.2018


Koncert operní pěvkyně Pavlíny Senič a Daniela Hůlky

V rámci krásnolipského kulturního léta město navštíví celá řada vynikajících umělců. V druhé polovině prázdnin nás čeká další hudební lahůdka v podání jedné ze současných nejlepších českých sopranistek, operní pěvkyně Pavlíny Senič, která vystoupí spolu s Danielem Hůlkou 11. srpna od 17:00 v kulturním domě. Vstupné na koncert je 50 Kč. Program koncertu najdete ZDE:

Předprodej vstupenek probíhá do 10. srpna 2018 v Domě Českého Švýcarska na výstavě obrazů Vladímíra Franze. Výstava je otevřena od úterý 7. 8. do pátku 10. 8. 2018 od 9:00 – 12:00 a od 12:30 – 16:00.


7.8.2018


Opatření obecné povahy k zákazu odběru povrchové vody z vodních toků

S účinností od 31.07.2018 bylo vydáno vodoprávním úřadem Městského úřadu Rumburk opatření obecné povahy k zákazu odběru povrchové vody z těchto vodních toků - Mandava, Křinice, Jiříkovský potok, Brtnický potok, a to pro účely - mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze:


7.8.2018


Upozornění pro obyvatele sídliště v Nemocniční ulici

Ve středu 8. 8. 2018 začne oprava zvlněných povrchů křižovatky u zeleného a modrého bytového domu, části komunikace a parkoviště před tzv. zeleným bytovým domem. Postupně dojde k odfrézování povrchů, úpravě podkladních vrstev a následně v posledním týdnu měsíce srpna k položení nového asfaltového povrchu. Dle postupu prací budou částečně tato místa uzavřena. Příjezd k domům bude umožněn jednosměrnou ulicí od dolních panelových domů, kde dojde k zakrytí dopravní značky zákazu vjezdu v jednom směru.
Děkujeme za pochopení a trpělivost při provádění prací.

Město Krásná Lípa


7.8.2018


Skalními hrádky – 36. ročník

Vážení milovníci přírody a turistiky, vážení přátelé,

sešel se rok s rokem a Klub českých turistů společně s Technickými službami v Krásné Lípě pro Vás připravil již 36. ročník dálkových a turistických pochodů Skalními hrádky Labských pískovců.

Celá akce je rozložena do tří dnů. V pátek 10. srpna se můžete od sedmnácti hodin přihlásit na pochod směr rozhledna Karlova výšina a zpět se startem před Aparthotelem na náměstí. Trasa měří 12 km. Tentýž den večer budou odstartovány trasy na 45 a 100 km a běh (i pochod) na 109 km. Ten je zařazen do česko-slovenského poháru v ultratrailu.

V sobotu 11. srpna bude odstartována především trasa na 2 km, která je připravena hlavně pro děti, půjdeme Městským parkem po stopách pohádkového lesa. Start od 9 do 11 hodin opět před Aparthotelem na náměstí. V 9,30 se tamtéž sejdou maminky s kočárky ke svému cvičení. Nu a dále budou ze stejného místa postupně v době od 6 do 11 hodin odstartovány trasy 16, 24, 40 a 55 km. Na sobotu jsme připravili i trasy pro cyklisty. Od 8 do 9 hodin se můžete přihlásit na trasy 26, 48 a 94 km. Pro plavce jsme připravili zázemí na přehradě v Kyjově od 11 do 15 hodin.

Na výlet můžete vyrazit i v neděli na chodecké trasy 12 a 23 km po Köglerově naučné stezce a cyklotrase, která měří 17 km. I v neděli startujeme z náměstí od 8 do 10 hodin.

Všechny chodecké trasy jsou vedeny po značených turistických cestách v Národním parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a Lužické hory. Všichni účastníci obdrží pamětní listy, na trasách 100 a 55 km odznaky a na Tokáni občerstvení, pozornosti obdrží i děti na nejkratší trase. Stánek s občerstvením Vám nabídne turistaburgry, grilované uzeniny, guláš, horké a chlazené nápoje.

Vážení přátelé, ještě jednou Vás co nejsrdečněji zveme na 36. ročník turistických pochodů Skalními hrádky Labských pískovců, které se uskuteční ve dnech 10. až 12. srpna. Zveme Vás nejenom na výlet, ale třeba pouze posedět u dobré hudby, jídla i pití. Těšíme se na Vás.

Program CZ ZDE: Program DE ZDE:

www.kctkrasnalipa.cz


3.8.2018


Děti objevovaly přírodu Českého Švýcarska „všemi smysly“

Venkovní učebna v areálu Správy národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě v červenci opět ožila, když přivítala účastníky pětidenního přírodovědného programu, který společně již pátým rokem uspořádaly České Švýcarsko o.p.s. a Správa národního parku České Švýcarsko.
Letošního programu, který byl zaměřen na téma: Vnímejme přírodu všemi smysly, se zúčastnilo 21 dětí.
Pětidenní programy měly v předchozích letech vždy nějaké přírodovědné téma např.: hmyz, ptáky, rostliny. Letos jsme se na přírodu rozhodli podívat jinak a více si vyzkoušet a potrénovat při jejím pozorování naše smysly.
Každý den byl věnován jednomu smyslu, který děti musely pomoc skřítkům vysvobodit od draka, který je o ně připravil. Nechyběly tedy aktivity, během nichž se musely děti orientovat jen podle sluchu, hmatu nebo čichu.
Společně jsme hledali přírodní hudební nástroje, rozeznávali byliny a koření podle vůní, zkoušeli svůj zrak při hledání ukrytých zvířat v přírodě, nebo poznávali přírodniny jen s využitím hmatu. Do mozaiky aktivit zapadla i přednáška o šelmách a jejich mnohonásobně dokonalejších smyslech než má člověk.
Součástí programu byly i výlety do okolí a jeden celodenní výlet do Růžové (do mýdlárny, na větrný mlýn a rozhlednu).
V rámci českoněmecké spolupráce jsme připravili jeden program i pro děti z německé školní družiny z obce Steinigtwolmsdorf. Den byl věnován hmatu a tedy rukodělným dílnám. Děti zkoušely plést košíky, plstily, cínovaly, malovaly apod.
Poslední den programu si děti samy vyráběly bylinkové máslo ze smetany a zeleninový salát, ale také potrápily chuťové buňky při ochutnávce ovoce, bylinných čajů.
Během vícedenních ekovýchovných programů je našim cílem děti nadchnout pro vnímání a pozorování přírody, tak aby k ní získaly vztah a v budoucnu už jako dospělí k ní přistupovaly ohleduplně. Tyto aktivity v letošním roce realizujeme v rámci projektu Dotknout se přírody, který podpořilo MŽP ČR.

Ing. Jarmila Judová – koordinátorka projektu


25.7.2018


Koncert souboru Prague Cello Quartet

Prague Cello Quartet je unikátní český soubor čtyř violoncellistů, kteří publiku nabízí koncertní show složené nejen ze známých skladeb klasických mistrů, ale také z populárních filmových melodií, nebo jazzových, popových či rockových hitů. To vše v originální úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich nástroje. Cílem PCQ je přiblížit klasickou hudbu posluchačům všech věkových kategorií a publikum nejen bavit, ale také inspirovat. Těšit se na jejich koncert můžeme i v Krásné Lípě, kde 28. července vystoupí od 18:00 v kostele svaté Máří Magdalény. Vstupné je dobrovolné.

Program koncertu:
Lazebník sevillský: Overture: Gioacchimo Rossini 
Dvořák: Humoreska 
Variace na rokokové téma: Petr Iljič Tchaikovsky (část) 
Svit luny: Claude Debussy 
Flight of the Bumblbee: Rimský-Korsakov 
Schindlerův seznam: John Williams
Belleville: Django Reinhardt 
Andrew Lloyd Webber: Jesus Christ Suprestar: Could We Start Again 
Bohemian Rhapsody: Freddie Mercury
Fantom opery: Andrew Lloyd Webber
Čardáš: Vittorio Monti
Falling slowly: Glen Hansard a Markéta Irglová
Mr. Sandman: Pat Ballard

25.7.2018


Krásnolipská nádhera

Hudebně-pivovarský festiválek k 5. výročí otevření Pivovaru Falkenštejn se koná před pivovarem na Křinickém náměstí v sobotu 4. srpna 2018. Program začíná ve 14:00. Hudební program doplní narážení speciálního piva Falkenštejn Světlý speciál 13 stupňú, dále stánek BBCider, grilování a otevření kostelní věže.


25.7.2018


Další strana

Aktuální

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

22.8. 18:00
Tlumočník

29.8. 18:00
BlackPanter

Celý program

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz