CS Čeština DE Deutsch EN English

Nepřehlédněte

VideoTipy na výlety z Krásné Lípy

Pozemky pro výstavbu rodinných domů zdarma

Virtuální prohlídka města Krásná Lípa

Aktuality

Velikonoční tvoření a posezení s muzikou

Folklorní soubor Lužičan vás i s dětmi zve v pátek 19. dubna 2019 do Aparthotelu Lípa na velikonoční tvoření a posezení s muzikou. Začíná se od 15.00. Těšit se můžete na pletení pomlázek, zdobení perníčků, vajíček a další velikonoční tvoření. Občerstvení je zajištěno.


18.4.2019


Pašijová hra Cestou Království

Pozvánka do kaple ve Vlčí Hoře na pašijovou hru Cestou Království, která se hraje v sobotu 20. dubna 2019 od 15:00. Kdo nestihne, může tentýž den zajít na reprízu do evangelického kostela v Rumburku, kde představení začíná v 18:00.


18.4.2019


Pozvánka ze školy – na předotevření sadu

V rámci běžné výuky i aktivit ekotýmu se žáci naší školy zapojili do revitalizace starého opuštěného sadu, který bude nově sloužit nejen dětem. Předotevření tohoto sadu se starými odrůdami ovocných stromů se připravuje na čtvrtek 25. dubna a akce bude přístupná nejen žákům naší školy a učitelům, ale zvána je i veřejnost. Těšit se můžete na výrobu hmyzího hotelu, představení projektů žáků VI. ročníku, vernisáž fotek a ukázku aktivit – Učíme se venku. Sad najdete v ulici Elišky Krásnohorské (směr Doubice) a program předotevření trvá od 9 do 12 hodin.


18.4.2019


Volný byt v Domě s pečovatelskou službou

(Usnesení RM č. 11-14/2019 ze dne 15. 4. 2019)

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 16, Nemocniční 1148/12 (Dům s pečovatelskou službou). Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (43,63 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Byt je vhodný pro max. 2 osoby. Veškeré případné opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.

INFORMACE: MěÚ Krásná Lípa, kanc. č. 11, tel.: 412 354 823, web: www.krasnalipa.cz/byty.php


18.4.2019


Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme koryto říčky Křinice

V úterý 23. dubna můžete společně s námi uklidit koryto říčky Křinice z města až po vstup do Kyjovského údolí. Sraz je v 8.00 hodin před radnicí. S sebou nezapomeňte vhodné oblečení, obuv, gumové rukavice a dobrou náladu. V cíli akce na všechny čeká táboráček s opékáním buřtů.


17.4.2019


Informativní rozbor pitné vody

V rámci služeb Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR) nabízí informativní rozbor pitné vody.


16.4.2019


Stavění máje a pálení čarodějnic

Folklorní soubor Lužičan a Sbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa vás v úterý 30. dubna 2019 zvou od 18:30 na náměstí pře Dům Českého Švýcarska na tradiční stavění máje. Následovat bude na hřišti za T-klubem pálení čarodějnic, kde nebude chybět občerstvení, které zajišťuje KČT Krásná Lípa.


16.4.2019


Letošní Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě završí přednáška Jakuba Vágnera

V týdnu od úterý 23. do pátku 26. dubna bude v Krásné Lípě a v partnerských školách na Šluknovsku probíhat program, letos již třetích, Ozvěn Ekofilmu v Krásné Lípě. V úterý, v rámci akce Ukliďme Česko, proběhne tradiční úklid Křinice. Ve čtvrtek naše škola předotevře sad starých odrůd ovocných stromů a v pátek u krásnolipské školy „vyrostou“ ekostanoviště. Ve stejný den se koná i slavnostní zakončení Ozvěn, program začíná od 16:00 v Kulturním domě Krásná Lípa. Představí se ZUŠ Varnsdorf s vystoupením Voda voděnka, budou vyhlášení vítězové výtvarné soutěže. Velkou pozornost si zaslouží prezentace výsledků z rozborů vody. Do odběrů vody se zapojilo šest základních škol ze Šluknovského výběžku a spolu s odborníky z VŠCHT v Praze zkoumaly vliv člověka na kvalitu vody v místních tocích. Slavnostní odpoledne i celé letošní Ozvěny završí přednáška Jakuba Vágnera o rybolovných expedicích v Amazonii.


16.4.2019


Kostka Krásná Lípa přijme zaměstnance

– Sociálního pracovníka/ci do poradny – v budoucnu vedoucí služby Odborné sociální poradenství – požadujeme dokončené VŠ v oboru, nabízíme zkrácený úvazek 0,4 – 0,7.

– Pracovní a kariérové poradenství vč. retrostipendií – 0,5 úv. – požadujeme USO a orientaci v problematice, pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2020.

Více informací na tel.: 777 291 400, volfova@komunitnicentrum.com
Informace o Kostce Krásná Lípa, p. o. na webu: www.komunitnicentrum.com

16.4.2019


Pozvánky do Mikulášovic


16.4.2019


Výlety po hřebenovkách s průvodcem

Pozvánka na exkurzi po připravované Hřebenovce České Švýcarsko a Lužické hory (západ) a prezentaci certifikované pěší hřebenové trasy Qualitätsweg Kammweg Erzgebirge-Vogtland.


16.4.2019


Přeshraniční zdravotní péče se otestuje pilotním projektem

Reprezentační prostory Šluknovského zámku poskytly ve čtvrtek 11. dubna zázemí pro významné jednání zástupců starostů Šluknovska, náměstkyně ministra zdravotnictví Heleny Rögnerové, zástupců zdravotních pojišťoven a zástupců nemocnic v České Lípě, Rumburku a Varnsdorfu, ale i z německých nemocnic v Sebnitz, Ebersbachu, Budyšína a dalších zdravotnických zařízení z Horní Lužice, zástupců Euroregionu Labe a Krajského úřadu Ústeckého kraje, zástupců Záchranné služby ÚK a několika dalších odborníků na zdravotnictví. Tématem jednání bylo především poskytování zdravotní péče v situaci, kdy hrozí uzavření nemocnice v Rumburku a kdy v regionu mj. kriticky chybí praktičtí, odborní i zubní lékaři atd. Druhým a úzce souvisejícím diskutovaným tématem bylo v této souvislosti i možné využívání odborných a dobře dostupných zdravotních kapacit v německém příhraničí.

Zástupci města Rumburk potvrdili, že v případě, pokud Ústecký kraj prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s. v průběhu roku nepřevezme Lužickou nemocnici, bude město nuceno nemocnici letos z ekonomických i personálních důvodů uzavřít. V současné době si Krajská zdravotní provádí ekonomickou prověrku, která by do konce dubna měla poskytnout posouzení hospodářské situace, závazků, možných rizik a návrh pro orgány Ústeckého kraje pro další postup. Potřebu zachování nemocnice v Rumburku opět potvrdili zástupci zdravotních pojišťoven, záchranky i starostové obcí. Více jak 1,5 roku dlouhé „přešlapování na místě“ přináší velkou nejistotu, personální i ekonomickou.

Ze strany zástupců příhraničních německých nemocnic zazněla jasná ochota a nabídka ke spolupráci. Zařízení v blízkosti hranic mají dostatečnou kapacitu i rozsah poskytované péče. Nemocnice v Ebersbachu má například i porodnici. Ministerstvo zdravotnictví vyslovilo v závěru jednání prostřednictvím paní náměstkyně Rögnerové požadavek, aby byl zdravotními pojišťovnami a německými partnery připraven pilotní projekt na poskytování přeshraniční zdravotní péče za předem definovaných podmínek. Výstupy by pak v praxi ukázaly skutečnou potřebu i ekonomickou náročnost takového opatření. Pro přípravu projektu bude sestaven užší odborný tým i s účastí starostů. Po letech přešlapování na místě tedy konečně dochází k pozitivnímu a konkrétnímu posunu. Přeshraniční poskytování zdravotní péče funguje již mnoho let na česko-rakouském pomezí v Českých Velenicích a Gmündu, kde je péče dotována z fondů EU. Jednání proběhlo pod záštitou Euroregionu Nisa v rámci projektu KONEG, koordinační síť euroregionálních skupin.

Za starosty Šluknovska Jan Kolář


15.4.2019


Zápis do mateřských škol a den otevřených dveří

Zápis dětí do mateřských škol v Krásné Lípě se koná 7. května 2019 od 15:30 do 17:30 ve školce v Masarykově ulici. K zápisu přijďte s dítětem, dále budete potřebovat rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ včetně přílohy. Žádost s přílohou si můžete vyzvednout ve školkách nebo vytisknout z webových stránek školy: www.zskrasnalipa.cz

Spolu se svými dětmi se do školek můžete podívat ještě před zápisem a to 30. dubna v rámci dne otevřených dveří. Ve školce v Masarykově ulici se s ukázkou způsobu práce v rámci alternativní pedagogiky „dveře otevřou“ mezi 8. až 10. hodinou. Ve školce ve Smetanově ulici se den otevřených dveří koná tentýž den, 30. 4. od 10 do 12 hodin.


11.4.2019


Otevření nových vyhlídkových tras a stezek

Město Krásná Lípa, Klub českých turistů Krásná Lípa a České Švýcarsko o. p. s. si vás dovolují pozvat na otevření nových vyhlídkových značených cest a stezek na rozhraní Lužických hor a Českého Švýcarska – v pátek 3. a v sobotu 4. května 2019.

V pátek 3. května – sraz ve 14:15 u stanice ČD Krásná Lípa město
Představíme bezbariérovou trasu, první svého typu v Ústeckém kraji, kolem Velkého rybníka do Horního Podluží.
Ujdeme 5 km, zpět se budeme vracet vlakem Trilex v 17:22 (přestup v Rybništi). Cestou je možné občerstvení. (Trasa na mapě ZDE: https://mapy.cz/s/3qvO0)
 
V sobotu 4. května – sraz v 8:30 na stanici autobusu na náměstí v Krásné Lípě u Domu Českého Švýcarska
V 8:37 odjedeme autobusem (směr Brtníky) do zastávky Sněžná, rozcestí.
Trasa vede horskou krajinou kolem kostela na Sněžné, přes Dlouhý Důl horskými stezkami ke kapli svaté Anny, Köhlerovou stezkou k Dixovu mlýnu a do Kyjova, 5 km. Občerstvení, možnost návratu autobusem.
Odpoledne vystoupáme po Köglerově stezce na Maškův vrch a kolem nové studánky Hanička sestoupíme přes Hely k Lučnímu baru na Kamenné Horce, možnost občerstvení. Návrat (individuálně po žluté značce na náměstí v Krásné Lípě, celá trasa 13,5 km) předpokládáme kolem 16. hodiny. (Trasa na mapě ZDE: https://mapy.cz/s/3qvOm)
 
Po oba dny vás budou provázet Jan Kolář, Mikuláš Peterka a Jiří Rak. Těšíme se na společnou vycházku za přírodními i kulturními klenoty našeho kraje.
 
4. května 2019 se také bude konat Cykloden s Kola Brabec
Na náměstí před Domem ČŠ proběhne 4. 5. od 9 do 19 hodin představení a testování kol a elektrokol, součástí bude i rodinný orientační závod ve spolupráci s pivovarem Falkenštejn a Schrödingerovým institututem.

11.4.2019


Plánovaná odstávka centrální kotelny

Z důvodu napojení nové kogenerační jednotky na systém v centrální kotelně v Nemocniční ulici dojde k odstávce tepla a teplé užitkové vody. Odstávka se týká odběratelů napojených na tuto centrální kotelnu a bude probíhat 17. a 18. dubna 2019 od 6.00 do 15.00.
Děkujeme za pochopení


10.4.2019


Nově můžete na pokladně MěÚ platit i platební kartou


29.3.2019


Kalendář akcí na 2. čtvrtletí

Kalendář akcí na duben až červen 2019 ke stažení v pdf ZDE:29.3.2019


Svoz biodpadu v roce 2019

Pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu v hnědých nádobách přímo od občanů bude v letošním roce zahájen ve středu 3. dubna. Doba svozu bude v daný den od 6 do 20 hodin. Frekvence svozů bude 1x za 14 dní ve středu.

Podrobnější informace získáte na MěÚ Krásná Lípa u paní Fritscheové, tel.: 412 354 833, e-mail: fritscheova@krasnalipa.cz


25.3.2019


ČSU bude zjišťovat životní podmínky domácností

Od 2. února do 26. května 2019 bude Český statistický úřad provádět šetření o životních podmínkách domácností v České republice s názvem „Životní podmínky 2019“. Navazuje tak na předchozí ročníky a jeho smyslem je získávat dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření bude probíhat na celém území České republiky v 11 452 domácnostech, z nichž se jich 6 702 zúčastnilo v minulých letech. Všechny byly vybrány náhodně počítačem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele, nebo zaměstnance, Českého statistického úřadu a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení tohoto šetření.
Oslovení občané se s případnými dotazy mohou obracet na pracovníka Krajské správy ČSU pověřeného řízením šetření paní Bc. Miloslavu Barčovou, mobil 731 622 018.

31.1.2019Archiv

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz