CS Čeština DE Deutsch EN English

Nepřehlédněte

VideoTipy na výlety z Krásné Lípy

Pozemky pro výstavbu rodinných domů zdarma

Virtuální prohlídka města Krásná Lípa

Aktuality

Den úcty ke stáří

V sobotu 26. října 2019 v 15:00 jsou všichni krásnolipští senioři zváni do kulturního domu na Den úcty ke stáří. K poslechu a tanci hraje kapela Peleton. Občerstvení zajištěno.


12.10.2019


Výzva k odstranění překážky provozu na místní komunikaci

Žádáme občany o odstranění stromoví zasahujícího z pozemku ve Vašem vlastnictví do průjezdního profilu místní komunikace a do veřejného osvětlení v majetku města Krásná Lípa.

Odstranění prosím proveďte nejpozději v termínu do 30. 10. 2019. Pokud tak nebude učiněno, provedou odstranění zaměstnanci technických služeb města. 

V případě, že není ve Vašich silách odstranění provést, nebo požadujete-li odstranění městem Krásná Lípa, zašlete nám Vaše písemné vyjádření na email: podatelna@krasnalipa.cz V případě nejasností volejte na tel. číslo 737 662 340, p. Hlavovou. 

Opatření je prováděno v rámci přípravy na zimní údržbu komunikací. 

Děkujeme za pochopení.


9.10.2019


Přivítali jsme delegaci z polského partnerského města Żyrardów

V závěru minulého týdne jsme měli příležitost přivítat v Krásné Lípě delegaci z polského partnerského města Żyrardów, kterou vedl prezident města Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Stalo se tak poprvé od roku 2016, kdy jsme partnerství mezi našimi městy uzavřeli. Po oficiálním přijetí na radnici starosta města Jan Kolář v prezentaci seznámil polské hosty s průběhem revitalizace města v minulých letech, která byla doplněna prohlídkou městského centra. Navštívili jsme Dům Českého Švýcarska, kde nás přivítal a provedl ředitel Jiří Rak, a seznámil naše hosty mj. s projekty v cestovním ruchu a ekologické výchově, které realizuje České Švýcarsko, o. p. s. V odpoledních hodinách jsme pak společně navštívili odbornou konferenci k připomínce 200 let od narození Carla Augusta Dittricha, zakladatele významné krásnolipské průmyslnické rodiny. Akci pořádal spolek Omnium, který od letošního roku opravuje hrobku rodiny Dittrich. S polskými partnery jsme měli možnost si opravovanou hrobku prohlédnout a ocenit průběh probíhajících záchranných prací. Večerní společenský program pak vyplnila představení našich folklorních souborů Lužičan a Dykyta, které doplnil hudební program Krásnolipského komorního sboru. Celý kulturní program byl svou vysokou úrovní pro naše hosty milým a nečekaným překvapením, kdy zazněly i písně v polštině. V sobotu jsme pak společně navštívili příhraniční město Grosschönau, které je naším partnerem v několika mezinárodních projektech, Žitavu a výletní město Oybin.

Města Krásná Lípa a Żyrardów spojuje společná historie, díky podnikatelským aktivitám rodin velkoprůmyslníků Dittrich a Hielle. V roce 1857 zakoupili zkrachovalou přádelnu a tkalcovnu v městečku Żyrardów v Polském království, kde vybudovali půl století před Tomášem Baťou stejně komplexně pojatý prosperující podnik a město.


9.10.2019


Den otevřených dveří v DZR Krásná Lípa

Využili jsme možnosti a 8. 10. 2019 jsme navštívili Domov se zvláštním režimem, jehož služeb využívá mnoho našich opatrovanců. Zařízení jim poskytuje vysoký standard sociálních služeb a výbornou péči. Město Krásná Lípa je veřejným opatrovníkem téměř 70 osob. Věnují se jim dvě naše pracovnice, Petra Nekolová a Zdeňka Semelková.


9.10.2019


4. ročník Rumburské LILIE se běžel v Krásné Lípě

Rumburská LILIE rozkvetla tento rok v pěkný podzimní den v neděli 29. září v zeleném městě Krásná Lípa, celkově již počtvrté a ke spokojenosti na 350 startujících, od těch nejmenších až po ty co trochu více pamatují. Všichni si užili hledání barevných lampiónů s pomocí mapy hned 3x, kde asi nejvíce zamotalo hlavy účastníkům hledání těch správných postupů v okolí Křinického náměstí. I příznivci této aktivity, příjemného a zdravého trávení času z Krásné Lípy a Šluknovského výběžku získali několik výborných umístění v silné konkurenci účastníků z celých Čech i Německa.

Pořadatelé z klubu orientačního běhu ZOOB Rumburk děkují městu a zastupitelům města Krásná Lípa, zejména pí. Drobečkové a pí. Starostové za vstřícnost a pochopení při přípravě i vlastním provedení akce a také p. Doudovi z KČT Krásná Lípa za aktivní pomoc.

Orientační běžci z výběžku zvou do svých řad ZOOB i zájemce z Krásné Lípy, informace na FCB stránkách, mail: babickyt@gmail.com či tel. 737 575 694.

Tomáš Babický

Stovky fotek a video z tohoto závodu v orientačním běhu najdete na Facebooku: https://www.facebook.com/RumburskaLILIE/


4.10.2019


Návštěva 18. září v Krásné Lípě

Autobus s německými přáteli přijel do podzimní Krásné Lípy ve středu 18. září 2019. S paní Kamilou Liškovou jsme je provedli Kyjovským údolím. Ti zdatnější vystoupali i na nádherné vyhlídky, ostatní zvolili kratší trasu a poseděli si před restaurací na samém počátku údolí. Všichni se vraceli nadšeni krásou naší přírody a mnozí si odváželi ve svých fotoaparátech cenné záběry. Následoval společný oběd a krátká procházka do kulturního domu. V prostorách kina na všechny čekalo malé pohoštění. U šálků s kávou se příjemně sedělo a paní Lišková všechny seznámila s historií našeho města i s významnými rodáky. Nechyběla zde ani místostarostka paní Drobečková, která přišla návštěvníky přivítat a popřát jim hezký den. Posilněna malým občerstvením se skupina vydala na prohlídku expozice v Domě Českého Švýcarska. Tady zhlédla krátký film o Krásné Lípě a někteří si koupili malé dárky pro své blízké nebo suvenýry jako vzpomínku na tento den. Plni dojmů odjížděli v pozdním odpoledni zpět do Pirny.

Alena Starostová

Exkurze byla realizována v rámci projektu Hudba nás spojuje č. EEL-586-CZ-29.05.2019, který je finančně podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie a od Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe v rámci Společného fondu malých projektů SN-CZ 2014-2020.


4.10.2019


Neděle „s Wagnerem“ v Pirně

V rámci českoněmeckého přeshraničního projektu Hudba nás spojuje o spolupráci měst Krásné Lípy a Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH uskutečnilo v neděli 22. září 2019 město Krásná Lípa do Pirny exkurzi.

Odjezd byl stanoven na 8. hodinu, před nástupem do zájezdového autobusu dostali účastníci svačinu připravenou pořadatelem. Za krásného počasí nás pohodlný autobus přes Děčín a Hřensko dopravil do Pirny. 60 metrů nad městem se nachází zámek Sonnenstein. Roku 1296 je poprvé zmíněn jako hrad. Zde nás čekal německý průvodce. Seznámil nás z historii zámku. Od roku 1811 v něm sídlí psychiatrická léčebna a v letech 1940–1941 zde bylo zločinnou "eutanazií" usmrceno nacisty přes 14 tisíc nemocných. Historický objekt byl za dob NDR velkou měrou přestavěn. Sídlí v něm zemské úřady a archiv. Náš průvodce nás provedl dochovanou částí historického hradu. Následovala procházka po hradních arkádách s jedinečnou vyhlídkou na Pirnu. Parkové terasy a schodiště nás dovedly do centra města. Zde jsme navštívili Kupecký dům, německo-české gymnázium a informační středisko. Ocenili jsme krásu historického náměstí. Prohlídka dalších památek nebyla tentokrát náplní zájezdu.

Od roku 1922 byly mnohé osady připojeny k Pirně, naposledy v roce 1999 Graupa. Tato místní část Pirny byla našim hlavním cílem. Díky Richardu Wagnerovi, který v roce 1846 v Graupě pobýval a komponoval svého Lohengrina, stalo se toto malé místo široko daleko známé. Dnes je ve velkoryse opravených prostorách umístěno Wagnerovo audiovizuální museum s koncertním sálem. K areálu patří i zázemí pro návštěvníky a vše obklopuje rozsáhlý park. Po polední svačině a kávě od hostitelů následovala komentovaná prohlídka muzea. Rozsáhlá expozice je věnována hudebnímu velikánu operní hudby Wilhelmu Richardu Wagnerovi (* 22. května v Lipsku – † 13. února 1883 v Benátkách). Mezi nejpoutavější exponáty patřil panel, na kterém se při Wagnerově předehře postupně zobrazovali aktuální hudební nástroje, nebo animace k opeře Bludný Holanďan.

V 15 hodin zájezd vyvrcholil klavírním koncertem, hostitel nám rezervoval v plném sále první 4 řady. Koncert byl věnován 200. výročí narození Clary Schumanové. V podání světově uznávané gruzínské pianistky Catherine Gordeladze jsme si vyslechli mimo jiné skladby od Clary Schumannové, Felixe Mendelssohn Bartholdyho, Fryderyka Chopina, a Ference Liszta. Jedinečný hudební zážitek zaujal i posluchače, kteří upřednostňují jinou hudbu. 

Závěrem zbývá poděkovat pořadatelům.

Václav Hieke, účastník exkurze

Exkurze byla realizována v rámci projektu Hudba nás spojuje č. EEL-586-CZ-29.05.2019, který je finančně podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie a od Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe v rámci Společného fondu malých projektů SN-CZ 2014-2020.

Fotografie z výletu ZDE:


1.10.2019


Parádní sportovní úspěch se podařil dvěma Krásnolipákům

Manželé Duškovi, oba členové atletického klubu AC Rumburk, za který závodí a trénují, se v minulém týdnu společně s klubovou výpravou účastnili atletického Mistrovství Evropy veteránů, tzn. atletů starších 35 let. V nabité konkurenci celkem 5 tisíců atletů různých atletických disciplín a několika zemí, doslova zazářili. Oba závodí v tradiční české atletické disciplíně – sportovní chůzi. Naďa absolvovala dva závody. V závodě na 10 km vybojovala čtvrté místo v jednotlivcích, ale v kategorii družstev společně se dvěma členkami českého družstva nenašly konkurenci a staly se mistryněmi Evropy v kategorii W35-40 let. V dalším vytrvalostním závodě, tentokráte na 20 km chůze, již Naďa nedala nikomu ze svých soupeřek šanci a vybojovala o parník svůj první individuální titul mistryně Evropy. K titulu mistryně světa z loňského roku tak přidala i ten letošní z Evropy. Manžel Miloš se účastnil závodu 20 km chůze a v celkovém pořadí obsadil 7. místo, ale v kategorii družstev již získal se svým kolegou z AC Rumburk Martinem Nedvídkem druhé místo a vybojovali tak stříbrnou medaili.

Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho města.


27.9.2019


Chraňte domov i sebe – bezpečnostní desatero pro obyvatele rodinných domů a bytů

Hasičský záchranný sbor České republiky připravil pro obyvatele rodinných domů a bytů informační leták „Bezpečnostní desatero“. Každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem této informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku. Celý leták ke stažení ZDE:


24.9.2019Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu 2019 a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte ČEZ na tel. čísle 800 850 860.

Úplná výzva ČEZ Distribuce, a. s. v pdf ZDE:


24.9.2019


Výluka na železnici Rumburk – Jedlová – Česká Lípa

Provozovatel dráhy SŽDC, s. o. informuje, že ve dnech 17. srpna 2019 od 6:30 hod. až 14. prosince 2019 do 23:59 hod. proběhne nepřetržitá výluka v úseku Česká Lípa hlavní nádraží - Nový Bor - Svor na trati 080 Mladá Boleslav - Jedlová. Výlukový jízdní řád a více informací (v pdf) ZDE:


5.8.2019


Město Krásná Lípa nabízí zdarma nouzové zásobování užitkovou vodou

V reakci na sucho rozhodla rada města o pomoci s řešením akutního nedostatku vody občanům s trvalým pobytem na území Krásné Lípy, kteří nedisponují dodávkou vody z veřejného vodovodu či vlastního zdroje.

Pravidla pro nouzové bezplatné zásobování užitkovou vodou pro občany města Krásná Lípa:

1) Bezplatný rozvoz užitkové vody je možný pouze pro občany s trvalým pobytem na území města Krásná Lípa, kteří nedisponují dodávkou vody z veřejného vodovodu či vlastního zdroje.

2) Užitková voda bude získána odběrem z vodovodního hydrantu určeného provozovatelem vodovodní sítě SčVK Děčín.

3) Odběr vody a její rozvoz bude hrazen z rozpočtu města.

4) Užitková voda bude dodána na základě telefonické objednávky občana na telefonním čísle 603 893 634, p. Danita.

5) Dodávka vody bude realizována v čase dle dohody, do velkoobjemových nádob (sudy, barely plastové nádrže) pouze na místech dobře dostupných pro obsluhu dodávkové cisterny.

6) Množství dodané vody se stanovuje na maximálně 1 m3 na jeden objekt, a to 1 krát týdně. V případě dvougeneračního objektu se množství navyšuje na 2 m3.

7) Dodaná voda je určena výhradně na úklid, splachování, základní hygienu apod. Nesmí být využívána jako pitná!

8) Dodaná voda nesmí být používána pro zálivku zahrady, mytí vozidel, plnění bazénů a podobné zbytné účely.

9) Platnost opatření je stanovena do 31. 10. 2019. Dle potřeby a klimatických podmínek může být prodloužena.

Dodávku většího množství pitné vody za úhradu je možné objednat u SčVK Děčín, tel. číslo 724 112 590, p. Martinka.


27.6.2019


Změny v souvislosti s rekonstrukcí sběrného dvora

Z důvodu rekonstrukce sběrného dvora v Technických službách v Pletařské ul., bude od 3. 6. 2019 sběrný dvůr přesunut do objektu bývalého ACHP v Čapkově ul.. Sběrný dvůr v Technických službách bude pro příjem odpadu zcela uzavřen do konce listopadu 2019. V Technických službách bude fungovat pouze výdej pytlů na separovaný odpad, pytle na komunální odpad a kupóny pro rekreanty, hlášení závad v městských bytech, a to pouze v uvedené dny... Více na přiloženém plakátku.


17.5.2019Archiv

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz