CS Čeština DE Deutsch EN English

Formuláře a žádosti ke stažení

Zde Vám nabízíme ke stažení několik formulářů používaných na MěÚ Krásná Lípa. Stačí jej vytisknout a vyplněné je odevzdat v podatelně MěÚ.

Informace:
Podatelna MěÚ - Štěpánka Kavová, tel.: 412 354 820

Odbor výstavby, investic a životního prostředí:

Dotační program na podporu výstavby rodinných domů
Žádost - Dotační program na podporu výstavby rodinných domů
Vzor smlouvy - Dotační program na podporu výstavby rodinných domů
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa
(Stanovení ceny porostů rostoucích na území města Krásná Lípa)
Žádost o odkoupení nemovitosti – fyz. osoby
Žádost o pronájem nemovitosti - fyz. osoby
Žádost o odkoupení nemovitosti – podnikatelé
Žádost o pronájem nemovitosti – podnikatelé
Žádost o povolení užívání veř. prostranství k překopu místní komunikace, o uzavření místní komunikace
Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Krásná Lípa
Ohlášení nároku na osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Krásná Lípa
Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2020
Žádost na opravu fasády v roce 2020
Žádost na opravu střechy v roce 2020
Žádost na opravu oplocení v roce 2020
Pravidla soutěže Město plné květin 2020 a přihláška do soutěže

Odbor majetkový a civilně správní:

Domovní řád
Pravidla pro pronájem městských bytům a bytů v DPS
Žádost o změnu ve výpočtovém listu
Žádost o pronájem bytu
Žádost o výměnu bytů
Žádost o nájem a koupi bytu (POUZE NEMOCNIČNÍ 1149/12a)
Žádost o pronájem nebytových prostor
Žádost o pronájem bytu v domě s pečovateskou službou
Žádost o poskytnutí (změnu) pečovatelské služby
Oznámení o konání akce
Žádost o poskytnutí informace
Žádost o nahlédnutí do registru oznámení
Žádost o nahlížení do registru oznámení prostřednictvím veřejné datové sítě
Dotazník pro uzavření manželství
Žádost o povolení uzavření manželství mimo stanovenou obřadní místnost
Žádost o vydání matričních dokladů

Odbor technických služeb:

Žádost o povolení k užívání veř. prostranství

Ostatní:

Registrační list O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu
Žádost o poskytnutí prostor Kulturního domu Krásná Lípa a Provozní řád Kulturního domu Krásná Lípa
Žádost o poskytnutí informace
Objednávka inzerce v informačním půlměsíčníku Vikýř
Dotační program na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží v roce 2020 + přílohy: žádosti, vyúčtování, smlouva

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz