CS Čeština DE Deutsch EN English

Z Žitavských hor do Českého Švýcarska na kole / Auf dem Rad vom Zittauer Gebirge in die Böhmische Schweiz

Krásná Lípa / Schönlinde

Krásná Lípa

Upravené malebné městečko leží v mělkém údolí horního toku říčky Křinice na rozhraní Českého Švýcarska a Lužických hor. Díky své výhodné poloze a bohaté turistické infrastruktuře se stalo významným střediskem cestovního ruchu v regionu. Byla zde obnovena např. Köglerova naučná stezka – nejstarší naučná stezka na českém území. Přímo z náměstí vychází řada značených turistických tras do okolí po zlomové linii tzv. lužického přesmyku sestoupíte do roklí Českého Švýcarska. Do nekonečného světa skal, táhnoucích se až k Labi. Ve městě můžete také navštívit kostel sv. Máří Magdalény, Sportovní areál, Dům Českého Švýcarska se stálou expozicí zdejšího regionu a rozsáhlý městský park. K nedalekým vrcholům Lužických hor vás přes prameny říčky Křinice dovede certifikovaná vozíčkářská trasa, první v Ústeckém kraji.

Die Stadt liegt in einer Senke am Oberlauf der Kirnitzsch, zwischen Elbsandsteingebirge und dem Lausitzer Gebirge. Dank der günstigen Lage hat sich die Stadt im Laufe der Zeit zum touristischen Zentrum der Region entwickelt. Der älteste Lehrpfad auf tschechischem Grund, der Naturpfad Köglers, wurde hier wieder errichtet. Direkt vom Marktplatz aus führt Sie der Pfad über einst bekannte Wanderrouten durch ruhige Buchenwälder und über den Verlauf der Lausitzer Verwerfung steigen Sie schließlich in die Schluchten der böhmischen Schweiz hinab. Ein unendliches Felsenmeer, welches bis hinab zur Elbe führt. In Schönlinde können Sie außerdem die Pfarrkirche St. Magdalena besuchen, Sportareal, das Haus der böhmischen Schweiz mit seiner Dauerausstellung über die Region, oder den großen Stadtpark mit der Statue des böhmischen Löwen. Zu den naheliegenden Gipfeln der Zittauer Berge führt über die Quellen der Kirnitzsch ein für Rollstuhlfahrer freigegebener Weg, der Erste dieser Art in der Aussiger Region.

Rybniště / Teichstatt

Rybniště

Obec Rybniště byla založena na dně vypuštěného rybníka a dělá svému jménu čest, obklopují ji totiž tři významné vodní plochy – Velký rybník, obecní Školní rybník, ve kterém se dá idylicky rybařit, a vodní nádrž Chřibská, důležitá zásobárna pitné vody rozlévající se v lese na úpatí Malého Stožce. Dobytí tohoto výrazného znělcového vrcholu stojí trochu námahy, ale odměnou je nádherný panoramatický výhled.
Vydat se do Rybniště je potěšením zasvěceného labužníka, nepotkáte tu davy turistů ani cyklistů, ale nabídka cest, které vycházejí právě z Rybniště, je velmi atraktivní.
Dominantou obce je unikátní secesní kostel svatého Josefa. Krásu místní přírody dokreslují podstávkové domy nebo drobné sakrální památky. Odpočinout na svých cestách můžete posezením v obecním parku a děti si mohou pohrát na dětském hřišti.

Das Dorf Teichstatt wurde am Grunde eines entwässerten Teiches gegründet und macht seinem Namen alle Ehre. Es ist nämlich von drei bedeutenden Wasserflächen umgeben: dem Bernsdorfer Teich, dem Schuleich (in welchem man idyllisch angeln kann), sowie dem Stauteich Kreibitz, einem in den Wäldern am Rande des kleinen Schöber gelegenen Trinkwasser - Stausee. Das Besteigen des glockenförmigen markanten Schöber - Gipfels kostet zwar etwas Mühe, als Belohnung kann man dann aber einen wunderschönen Panoramaausblick genießen.
Teichstätt zu besuchen ist ein echter Insidertipp. Sie begegnen hier wenige Touristen und Radfahrer, gleichzeitig haben Sie von hier aus viele attraktive Wandermöglichkeiten.
Das dominierende Merkmal des Dorfes ist die Jugendstilkirche St. Joseph. Die wunderschöne Landschaft wird hier durch Umgebindebauten und kleine Denkmäler geschmückt. In einem kleinen Park können Sie sich ausruhen und Kinder können auf einem Spielplatz spielen.

Horní Podluží / Obergrund

Horní Podluží

Vznik obce Horní Podluží spadá do roku 1411. V té době byl též postaven někde v místech dnešního kostela sv. Kateřiny malý dřevěný kostelík. Varnsdorfský urbář (soupis pozemků a jejich výnosů) z roku 1547 uvádí, že k tomuto kostelíku byly připojeny rovněž Dolní Podluží, Studánka, Jiřetín a Hlemýždí, které později splynulo s Dolním Podlužím. Když v roce 1627 bylo vydáno císařské vyhlášení o nežádoucí přítomnosti nekatolických věřících v českém království, opouští zdejší kraj tisíce luteránů. Jejich odchodem došlo k vylidnění celých zdejších oblastí. Až do konce třicetileté války se tu pohybovala cizí vojska, vracely se morové nákazy a poddaní byli ožebračováni žoldnéřskými vojsky obou stran. Téměř dvě třetiny obce byly vypáleny nebo opuštěny. Ještě před počátky průmyslové revoluce zde silně zakotvila textilní výroba. Světový ohlas získaly především výrobky z bílého lněného plátna. V roce 1885 je provedena prozatímní územní úprava mezi obcemi Horní a Dolní Podluží. K Hornímu Podluží byly přidruženy osady Světlík, Ladečka a Žofín. Roku 1980 byla obec v rámci sloučení připojena k Dolnímu Podluží. V roce 1990 se osamostatnila.

Die Entstehung der Gemeinde fällt auf das Jahr 1411. In diesem Jahr wurde auf der Stelle der heutigen Kirche Hl. Katharina eine kleine hölzerne Pfarrkirche erbaut. Im Varnsdorfer Grundbuch (Bestandsaufnahme der Grundstücke und ihrer Erträge) aus dem Jahr 1547 wird erwähnt, dass dieser Pfarrkirche ebenfalls Niedergrund (Dolní Podluží) untergeordnet war, sowie Schönbrunn (Studánka), Sankt Georgenthal (Jiřetín) und Schneckendorf (Hlemýždí), welches später mit Niedergrund vereint wurde. Als 1627 die kaiserliche Anordnung über die unerwünschte Anwesenheit von nichtkatholischen Gläubigen im tschechischen Königreich erlassen wurde, verließen tausende Lutheraner die Region. Mit ihrer Abreise entvölkert ein großer Teil der Gegend. Bis ins Ende des dreißigjährigen Krieges zogen ausländische Truppen umher, die Pest kehrte zurück und die Bevölkerung wurde von Söldnertruppen beider Seiten ausgeraubt. Fast zwei Drittel des Dorfes wurden niedergebrannt oder aufgegeben. Bereits vor Beginn der industriellen Revolution war die Textilproduktion hier stark verankert. Insbesonders Produkte aus weißen Leinen haben weltweit Anerkennung erlangt. 1885 wird eine vorübergehende Anpassung der Ländereien zwischen Niedergrund und Obergrund vorgenommen. Die Siedlungen Lichtenberg (Světlík), Lichtenstein (Ladečka) und Sophienhain (Žofín) werden Obergrund zugeschrieben. 1980 wurde der Ort zu Niedergrund angegliedert und 1990 wurde Obergrund selbstständig.

Dolní Podluží / Niedergrund

Dolní Podluží

Hlavním představitelem místní lidové architektury je tzv. podstávkový dům. Jedná se o typickou stavbu zdejší oblasti, nazývané též krajina podstávkových domů. Podstávka je dřevěná sloupová konstrukce, která obklopuje ze dvou až čtyř stran přízemní roubenou světnici. Její hlavní funkcí je nést zatížení střechy a u patrových domů též patro a chránit tak roubené stěny před deformacemi. Domy byly původně celodřevěné, postupně zůstala dřevěná pouze obytná část stavení a hospodářská část byla zděná obvykle z pískovcových kvádrů. Další místní zajímavostí je hornická naučná stezka v údolí potoka Milířky, která dokumentuje pozůstatky důlní a lomové činnosti provozované v této lokalitě v průběhu 15. až 18. století. Stezka značená zelenou barvou je dlouhá 4,5 km a je po trase doplněna informačními tabulemi.

Hauptvertreter der örtlich traditionellen Architektur ist das sog. Umgebindehaus. Es handelt sich um eine typische Bauweise dieser Region, welche auch als Region der Umgebindebauten bezeichnet wird. Das Umgebindehaus besitzt eine hölzerne Stützenkonstruktion, welche auf zwei bis vier Seiten um eine erdgeschössige Bohlenstube herumgeführt wird. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Last des Daches und bei zweistöckigen Häusern auch des Oberstockes zu tragen und somit die Blockbohlenwände vor Deformationen zu schützen. Die Häuser waren ursprünglich reine Holzbauten, später blieb lediglich der bewohnte Teil in Holzbauweise und der wirtschaftlich genutzte Teil wurde meist mit Sandsteinblöcken gemauert. Eine weitere örtliche Sehenswürdigkeit ist der Bergbaulehrpfad im Tal der Milířka (Goldflössel), welcher den Spuren des Bergbaus und dem Steinbruchgewerbe folgt, welches hier im Verlauf des 15. bis 18. Jahrhunderts seinen Höhepunkt hatte. Der grün gekennzeichnete Lehrpfad ist 4,5 km lang und mit zahlreichen Informationstafeln versehen.

Jiřetín pod Jedlovou / Sankt Georgenthal

Jiřetín pod Jedlovou

(pův. Sankt Georgenthal) byl založen v roce 1548 jako hornické město na základě objevu ložiska stříbrných rud v okolí hradu Tolštejn. Dolování v této oblasti však nebylo nikdy výnosné, a tak novým zdrojem obživy místních obyvatel se na dlouhá léta stala převážně textilní výroba.
Období romantismu
19. století a umístění obce v nádherné krajině Lužických hor ji předurčilo k rozvoji turistiky, rekreace a sportu. Nejnavštěvovanějšími místy jsou zde zřícenina středověkého hradu Tolštejn, poutní místo na Křížové hoře s křížovou cestou z 18. století, kamenná rozhledna z roku 1891 na Jedlové hoře a zpřístupněná část štoly Jan Evangelista. Pro aktivní odpočinek se v obci nachází sportovní areál.

Sankt Georgenthal wurde 1548 als Bergbaustadt gegründet, da in der Nähe der Burg Tollenstein (Tolštejn) ein reiches Silbererzvorkommen gemutet wurde. Der Bergbau brachte jedoch nie die erhofften Erträge ein und so hat sich das Textilhandwerk für viele Jahrzehnte zur Lebensgrundlage der Einwohner entwickelt.
Während des Romantismus im
19. Jahrhundert und dank ihrer günstigen Lage in der schönen Lausitzer Landschaft, wurde die Stadt zunehmend zum Ziel für Tourismus, Erholung und Sport. Die meistbesuchten Orte sind hier die Ruine der Burg Tollenstein, der Wallfahrtsort auf dem Kreuzberg mit einem Kreuzweg aus dem 18. Jahrhundert, der 1891 erbaute steinerne Aussichtsturm auf dem Tannenberg (Jedlová) sowie das Besucherbergwerk des Jan Evangelista - Stollens. Zur aktiven Erholung gibt es im Dorf außerdem ein Sportareal.

Obec Großschönau s letoviskem Waltersdorf / Großschönau mit Ferienort Waltersdorf

Großschönau

Cyklotrasa vede do zahrady přírodního parku, která hostům poskytuje nejen odpočinek, ale také spoustu zajímavých informací o fauně a flóře přírodního parku Žitavské hory.
Odtud se můžete rychle dostat do cíle části na německé straně, do Přírodního parku Žitavské hory.
Dobrodružná výstava „Uvnitř se dovědět – venku objevit“ představuje původ, historii a ekosystém stého německého přírodního parku.
Informační centrum vítá návštěvníky a nabízí mnoho informací, turistických výletů a širokou škálu volnočasových aktivit.
Obec Großschönau s letoviskem Waltersdorf se vyvinula v důležitou turistickou destinaci. Více než 650 většinou chráněných podstávkových domů, muzeí a dvou naučných stezek poskytuje informace o historii damašského tkaní a textilní výroby a také o architektuře podstávkových domů.

Der Radwanderweg führt zum Naturparkgarten, der den Besuchern nicht nur Erholung bietet, sondern auch interessante Informationen über die Tier- und Pflanzenwelt des Naturparks „Zittauer Gebirge“ vermittelt.
Von hier kommen Sie rasch zum Ziel auf deutscher Seite, dem Naturparkhaus „Zittauer Gebirge“.
Darin stellt die Erlebnisausstellung „drinnen erfahren - draußen entdecken“ die Entstehung, die Geschichte und das Ökosystem des 100sten deutschen Naturparks vor.
Die Tourist-Information berät ihre Gäste gerne Tipps zu Ausflugsmöglichkeiten, Veranstaltungen und Freizeitangeboten.
Der Ort Großschönau mit seinem Erholungsort Waltersdorf hat sich zu einem bedeutenden touristischen Ziel entwickelt. Mehr als 650 meist denkmalgeschützte Umgebindehäuser, Museen und zwei Lehrpfade informieren über die Geschichte der Damastweberei und des Textilgewerbes sowie über die Architektur der Umgebindehäuser.


Mapa cyklovýletu / Radreisekarte:

Mapa cyklovýletu

Trasa na Mapy.cz / Route auf Mapy.cz: Krásná Lípa – Großschönau, Jiřetín pod Jedlovou

Mapa na Mapy.cz Mapa na Mapy.cz

Letáček ke stažení / Broschüre zum Download: CZ, DE

Kamera

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí

Aktuální počasí

Zataženo

Teplota: 11,9°C
Zdánlivá teplota: 12,3°C
Vítr: bezvětří
Nárazy: 4 km/h
Směr větru: -
Srážky: 0,1 mm/d
Vlhkost: 96%
Tlak: 1023,3 hPa
UV Index: 1

Akce ve městě

Program kina

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rizika a nebezpečí

Jsme na Facebooku

logo Facebooku

Mobilní aplikace Česká obec

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Odkazy