CS Čeština DE Deutsch EN English

Vyhlášky a nařízení

Číslo Schváleno Platnost od Vyhláška nebo nařízení
5/2005 RM č. 70 – 41
ze dne 22. 11. 2005
1. 1. 2006 nařízení, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Příloha tohoto nařízení
Passport a plán zimní údržby komunikací-text
Passport a plán zimní údržby komunikací-mapy
1/2009 ZM č. 18 – 48/2009
ze dne 10. 9. 2009
15. 10. 2009 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města
3/2012 ZM č. 13 – 30/2012
ze dne 4. 9. 2012
10. 10. 2012 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
2/2014 ZM č. 24 – 22/2014
ze dne 18. 6. 2014
15. 7. 2014 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
3/2014 ZM č. 24 – 23/2014
ze dne 18. 6. 2014
18. 6. 2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
1/2015 RM č. 6 – 6/2015
ze dne 18. 3. 2014 a 23. 3. 2015
23. 3. 2015 nařízení, kterým se zrušuje OZV č. 3/1998, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
2/2015 ZM č. 3 – 41/2015
ze dne 11. 3. 2015
12. 3. 2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných jveřejných prostarnstvích
3/2015 ZM č. 4 – 44/2015
ze dne 18. 6. 2015
3. 7. 2015 kterou se stanový systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Krásná Lípa
4/2015 ZM č. 4 – 44/2015
ze dne 18. 6. 2014
24. 6. 2015 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
1/2016 ZM č. 11 – 31/2016
ze dne 14. 9. 2016
29. 9. 2016 o zákazu žebrání na vybraných místech veřejného prostranství
1/2016 RM č. 33 – 22/2016
ze dne 21. 9. 2016
6. 10. 2016 nařízení "Tržní řád, kterým se zakazuje pochůzkový a podomní prodej"
1/2018 ZM č. 18 – 42/2018
ze dne 12. 3. 2018
10. 4. 2018 požární řád
1/2019 ZM č. 5 – 23/2019
ze dne 9. 9. 2019
26. 9. 2019 o omezení některých hazardních her
2/2019 ZM č. 7 – 35/2019
ze dne 12. 12. 2019
1. 1. 2020 o místním poplatku z pobytu
3/2019 ZM č. 7 – 36/2019
ze dne 12. 12. 2019
1. 1. 2020 o místním poplatku ze psů
4/2019 ZM č. 7 – 37/2019
ze dne 12. 12. 2019
1. 1. 2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz