CS Čeština DE Deutsch EN English

e - podatelna

Informace:
Podatelna MěÚ - Štěpánka Kavová, tel.: 412 354 820

Pravidla elektronické podatelny MěÚ Krásná Lípa

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny Městského úřadu Krásná Lípa v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Poznámka: nutno používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb ( § 11 zákona č. 227/2000 Sb.).

 1. Adresa elektronické podatelny: podatelna@krasnalipa.cz
 2. Maximální velikost podání na podatelna@krasnalipa.cz je 5 MB, velikost podání na technických nosičích dat je omezena velikostí nosiče dat.
 3. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců Městského úřadu Krásná Lípa určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:

  Sériové číslo: 04 A9 31
  Jméno: Štěpánka Kavová

 4. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):
  • formát *.TXT(prostý text)
  • formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
  • formát *.rtf (rich text format)
  • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
  • formát *,jpg, *.gif (grafický formát)
 5. Osobně lze učinit i podání na povolených typech nosičů dat, přičemž jedno podání je možné provést jediným z nosičů:
  • disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)
  • CD se souborovým systémem ISO9660
 6. Adresa umístění elektronické podatelny

  Městský úřad Krásná Lípa
  Masarykova 246/6
  407 46 Krásná Lípa

 7. Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat

  Pondělí: 8.00 – 17.00
  Středa: 8.00 – 17.00
  Pátek: 8.00 - 11.30

 8. Příjem a zpracování elektronických podání
  • Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání,vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd.. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání.
  • vzor datové zprávy:
   Potvrzení doručení datové zprávy
   Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Krásná Lípa podatelna@krasnalipa.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
   Datová zpráva byla přijata / nebyla přijata.
   Datové zprávě bylo přiděleno číslo jednací:
   S pozdravem Štěpánka Kavová
   - zaručený elektronický podpis
   Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.
  • Pokud si odesílatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.
  • Pokud si odesílatel vymíní, může být další komunikace s Městským úřadem vedena výhradně v listinné podobě.
  • Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.
  • Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@krasnalipa.cz.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č. 016/01.01).

Tyto pravidla byla schválena usnesením RM č. 49-31 ze dne 15.12.2004.

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz