CS Čeština DE Deutsch EN English

Schválený nový územní plán města Krásná Lípa

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu www.strukturalni-fondy.cz/iop.


Soubory ke stažení v pdf:

uzemni plan/01 vyhláško o OOP
uzemni plan/02 OOP
03 záznam společného jednání 14.2.
04 záznam z veřejného projednání 12.12.
05 VURU Krasna Lipa_K_pdf
05a Schéma 1_pdf
05b Situace_1_k_12
05d Dok.SEA_UP_KL_doplnění
05e Situace 1_doplnění UP
06 stanovisko KÚ dle §50 - příloha odůvodnění
07 Rozhodnutí o námitkách - příloha odůvodnění
08 vyhodnocení připomínek - příloha odůvodnění
09 návrh-zpráva o postupu pořizování ÚP
10 KrasnaLipa_UP_NApoVJ_text_oduvodneni
11 KrasnaLipa_UP_NApoVJ_text_vyrok
12 KrasnaLipa_UP_NApoVJ_01 - Výkres základního členění území
13 KrasnaLipa_UP_NApoVJ_02 - Hlavní výkres
14 KrasnaLipa_UP_NApoVJ_03 - Výkres technické infrastruktury
15 KrasnaLipa_UP_NApoVJ_04 - Výkres VPS VPO a asanací
16 KrasnaLipa_UP_NApoVJ_05OD - Koordinační výkres
17 KrasnaLipa_UP_NApoVJ_06OD - Výkres širších vztahů
18 KrasnaLipa_UP_NApoVJ_07OD - Výkres předpokládaných záborů ZPF

Příloha VURU, fotografie (zabalené 7z)

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz