CS Čeština DE Deutsch EN English

Odbor majetkový a civilně správní:

Petr Oliva - vedoucí odboru

 1. Péče o bytový fond pro občany
 2. Rozúčtovávání nákladů na bydlení
 3. Technický stav bytů
 4. Evidence bytů a nájemníků
 5. Péče o objekty v majetku města

Email: oliva@krasnalipa.cz
Telefon: 412 354 847

Lada Hrnečková

 1. Péče o bytový fond pro občany
 2. Rozúčtovávání nákladů na bydlení
 3. Technický stav bytů
 4. Evidence bytů a nájemníků
 5. Péče o objekty v majetku města

Email: hrneckova@krasnalipa.cz
Telefon: 412 354 823

Božena Koubská

 1. Matrika, státní občanství, Czech Point
 2. Povolování umísťování hracích automatů, poplatky za automaty
 3. Městská knihovna
 4. Obřadní síň
 5. Tajemnice komise kulturní a sboru pro občanské záležitosti

Email: koubska@krasnalipa.cz
Telefon: 412 354 829

Petra Nekolová

 1. Evidence smluv města
 2. Přestupky, komise pro projednávání přestupků
 3. Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení
 4. Stížnosti, oznámení a připomínky občanů
 5. Smlouvy na pronájem hrobových míst, evidence hrobových míst a poplatky za hrobová místa
 6. Informace podle z. č. 106/1999 Sb. a agendy související, včetně e-podatelny
 7. Evidence obyvatel
 8. Dům s pečovatelskou službou
 9. Ověřování podpisů a vidimaci listin
 10. Sociální věci, péče o důchodce a zdravotně postižené
 11. Tajemnice komise sociálně zdravotní

Email: nekolova@krasnalipa.cz
Telefon: 412 354 829

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz