CS Čeština DE Deutsch EN English

Odbor výstavby, investic a životního prostředí:

Ing. Petr Simandl - vedoucí odboru

 1. Řízení odboru výstavby
 2. Program a koncepce rozvoje města
 3. Zastupování města při technických a povolovacích řízeních
 4. Výkon funkce místního správního orgánu při stavebním řízení
 5. Příprava a zajišťování investičních akcí, rekonstrukcí a velkých oprav objektů ve správě města (smlouvy o dílo)
 6. Kompletní zpracování dokladů k zadávání veřejných zakázek
 7. Tajemník komise výstavby, ŽP,komise pro výběrová šetření pro zadávání staveb, cenové skupiny

Email: simandl@krasnalipa.cz
Telefon: 412 354 834

Kameníková Lucie, DiS.

 1. Výkon státní správy v rozsahu určeném stavebním zákonem (včetně kontroly)
 2. Vyřizování žádostí, podnětů a připomínek občanů a organizací na úseku výstavby a stavu objektů na území města dle zákona a platných předpisů
 3. Čísla popisná
 4. Poradenská činnost stavebníkům na území města
 5. Výkon státní správy na úseku dopravy a silničního hospodářství (povolování překopů, záborů) ve spolupráci s odborem TSm včetně kontroly
 6. Příprava podkladů pro výběrová řízení města
 7. Zajišťování jednotlivých úkolů dle pokynů vedoucího odboru výstavby při výkonu částečné přenesené působnosti stavebního úřadu a zajišťování investičních akcí města
 8. Příprava podkladů pro komisi výstavby
 9. Vedení spisovny odboru výstavby
 10. Evidence klíčů
 11. Místní šetření spojená s výkonem státní správy, kontrolní a investiční činností města

Email: kamenikova@krasnalipa.cz
Telefon: 412 354 832

Vladimíra Došková

 1. Pronájmy a prodeje pozemků
  1. zpracovávání nájemních a kupních smluv
  2. evidence nájemních smluv včetně kontroly plnění ustanovení těchto smluv
  3. spolupráce s finančním odborem při úhradách nájemného, evidence plateb, zajišťování přiznání daně z nabytí nemovitých věcí
 2. Lesy
 3. Vedení registru pozemků včetně aktualizovaných pozemkových map
 4. Inventarizace pozemků v majetku města
 5. Výkon státní správy
  1. v oblasti ochrany životního prostředí a krajiny v rozsahu zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění
  2. na úseku rostlinolékařské správy v rozsahu § 73 zákona č. 326/2004 Sb. v platném znění
 6. Spolupráce s veterinární správou
 7. Správa místních poplatků - poplatek ze psů
 8. Trvalý kontakt se stavebním, pozemkovým a katastrálním úřadem
 9. Příprava návrhu rozpočtu - prodeje, pronájmy pozemků

Email: doskova@krasnalipa.cz
Telefon: 412 354 831

Lenka Fritscheová

 1. Výkon státní správy na úseku nakládání s odpady v rozsahu zákona č.185/2001 Sb., v platném znění, včetně kontroly a zajištění plnění povinností obce vyplývající ze zákona
 2. Evidence černých skládek na území města Krásná Lípa (spolupráce s odborem TSm) včetně návrhů řešení na příslušná opatření k jejich likvidaci a odstraňování příčin vzniku
 3. Sledování plateb za odpady ve spolupráci s FO, vedení evidence domácností ve vazbě na platby za odpady, kontrola plnění povinností vyplývající z OZV města a odpadech
 4. Vyřizování žádostí, podnětů a připomínek občanů a organizací na úseku nakládání s odpady
 5. Poradenská činnost podnikatelům na úseku nakládání s odpady
 6. Kompletní zajišťování podkladů k zadávání veřejných zakázek dle platných předpisů včetně evidence
 7. Zajišťování jednotlivých úkolů dle pokynů vedoucího odboru výstavby
 8. Pomoc při přípravě a kompletaci spisů k založení a archivace
 9. Místní šetření spojená s výkonem státní správy, kontrolní a investiční činností města

Email: Fritscheova@krasnalipa.cz
Telefon: 412 354 833

Kamera

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí

Aktuální počasí

Zataženo

Teplota: 20,5°C
Zdánlivá teplota: 21,4°C
Vítr: 2,2 km/h
Nárazy: 3,6 km/h
Směr větru: SSZ
Srážky: 0 mm/d
Vlhkost: 70%
Tlak: 1006,6 hPa

Akce ve městě

Program kina

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rizika a nebezpečí

Jsme na Facebooku

logo Facebooku

Mobilní aplikace Česká obec

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Mobilní aplikace Artur

Odkazy