CS Čeština DE Deutsch EN English

Nepřehlédněte

VideoTipy na výlety z Krásné Lípy

Virtuální prohlídka města Krásná Lípa

Virtuální prohlídka města Krásná Lípa

Aktuality

Upozornění

upozorneni-061022.jpgVe čtvrtek 6. 10. 2022 budou v Krásné Lípě městský úřad, pokladna, sběrný dvůr a městská knihovna z technických důvodů uzavřeny. Děkujeme za pochopení.


23.9.2022


Druhé Milostivé léto

ML2-nahled-letaku.jpg

Milostivé léto přináší možnost zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků, které navýšily původní dluh a komplikují tak jeho splácení. Akce vyhlášená státem trvá od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Co musí exekuce splňovat? Milostivé léto se týká jen vybraných institucí, jako jsou obce, dopravní podniky, zdravotní pojišťovny či polostátní firmy. Podrobný seznam je k dispozici na https://www.nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. Dluh musí být v exekuci a tato exekuce musí být zahájena před 28. říjnem 2021. Pokud dluh ještě není v exekuci nebo byla exekuce zahájena po 28. říjnu 2021 nebo jste v oddlužení, Milostivé léto nelze uplatnit. Milostivé léto se nevztahuje na exekuce vedené státem, tzv. správní nebo daňové exekuce, které jsou nejčastěji vymáhané celní správou, finanční správou či okresní správou sociálního zabezpečení.

Co je třeba udělat? Na výše uvedeném webu je k dispozici vzor dopisu, který je potřeba vyplnit a odeslat příslušnému exekutorovi. Ten vás bude během 15 dnů informovat o přesné výši základního dluhu (jistiny) bez úroků a nákladů. Ten musíte zaplatit včetně poplatku 1 815 korun nejpozději do 30. 11. 2022. Tím se celý zbývající dluh smaže a exekuce zmizí.

Pokud si nevíte rady, neváhejte se obrátit na naší poradnu v Kostce, tel. 777 291 359, 777 925 302. Začněte jednat ihned, na vše máte čas jen do 30. listopadu!

Kostka Krásná Lípa, p. o.


22.9.2022


Sportovně-charitativní akce „Jedlová 24 HRS“

Jedlova-24HRS-plakat.jpg1.–2. 10. 2022 se na vrcholu hory Jedlová a v jejím okolí koná 4. ročník sportovně-charitativní akce „Jedlová 24 HRS". Cílem je během 24 hodin absolvovat co nejvíce výstupů na Jedlovou a za každý takový potvrzený výstup pořadatel finančně přispěje na aktivní život handicapovaných dětí. Akce je otevřena široké veřejnosti a zúčastnit se jí můžete byť i symbolickým jedním či několika výstupy. Podrobnější informace najdete na facebooku Jedlová 24 HRS. Akci pořádá BK Varnsdorf a SAK Rumburk, kontakt na pořadatele: Karel Valenta, tel. č. 602 171 409, e-mail: geokaja@gmail.com, web: https://karlosdj2.wixsite.com/akce-bk-varnsdorf


20.9.2022


Den otevřených dveří v Kostce Krásná Lípa

Kostka-Den-otevrenych-dveri-plakat.jpgKostka Krásná Lípa, p. o. zve ve středu 5. 10. 2022 od 9:00 do 16:00 na den otevřených dveří, kdy si můžete nejen prohlédnou komunitní centrum (Masarykova 1094/4, 1. patro). Kromě prohlídky samotné je připraven i zajímavý program: dílničky, hry a ukázky zajímavých pomůcek na učení, tombola, blešák s TOP kousky ze sociálního šatníku, výstava výtvarných prací a hudební vystoupení dětí, které se chystají pro návštěvníky i něco upéct. Dále soutěž o hodnotné ceny inspirovaná hrou Co na to Češi a možnost si společně se zaměstnanci Kostky sednou – k dobré kávě a napečeno bude také.


20.9.2022


Věda na kouli – Noc vědců

Akce-Veda-na-kouli-300922-baner.jpgZákladní škola v Krásné Lípě zve veřejnost v pátek 30. září 2022 do nové multimediální učebny – haly s moderním projekčním zařízením, tzv. Vědou na kouli na akci Noc vědců. Představte si téměř dvoumetrový glóbus, který se vznáší v prostoru, můžete jej ovládat dotykem a vizualizovat data nejen o Zemi. Jedná se o projekční systém vytvořený Národním úřadem pro oceán a atmosféru Spojených států umožňující výuku a osvětu nejrůznějších zemských a vesmírných událostí, které jsou promítány na velkou skleněnou kouli v prostoru. Napojením na data NASA (NOA) jsou k dispozici i aktuální snímky a videa ze satelitů k dějům, které se aktuálně na Zemi odehrávají. Akce začíná v 18:30 a končí ve 23:55.

Informace o akci najdete na facebooku školy ZDE:


20.9.2022


Zastupitelé se sešli po dvaadvacáté

Zasedani-ZM.jpgV pondělí 5. září 2022 se konalo poslední zasedání zastupitelstva města Krásná Lípa v tomto volebním období. Na programu bylo celkem 18 bodů k projednání. Zastupitelé vzali na vědomí Zprávu o plnění úkolů z předchozího jednání zastupitelstva předloženou místostarostkou Janou Drobečkovou a Zprávu o činnosti p. o. Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa přednesenou ředitelkou RNDr. Ivanou Jäckelovou. Zaznělo v ní několik zajímavých čísel. Základní školu aktuálně navštěvuje 320 žáků, v mateřských školách máme 98 dětí. Do školní družiny dochází 90 žáků a školní stravování využívá 170 dětí. Z řad ukrajinských uprchlíků jsou ve školce 3 dětí, ve škole pak 5–7 žáků. Příspěvková organizace má celkem 76 zaměstnanců, 54 jsou pedagogičtí pracovníci, 22 jsou nepedagogičtí. Organizace zajišťuje i chod Sportovního areálu ČŠ. Na konci školního roku 41,5 % žáků prospělo s vyznamenáním, 54 % prospělo a 4,2 % neprospěla.

Jana Drobečková předložila také Zprávu o činnosti MěÚ a starosta města Zprávu za volební období 2018–2022. Vše bylo přijato bez připomínek.

Následně k velkému požáru v Českém Švýcarsku zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí:
a) předcházející komunikaci a snahu města dlouhodobě upozorňovat na zvýšené nebezpečí požáru vzhledem k situaci v lesích NP,
b) stanovisko města k průběhu a okolnostem požáru,
c) vyčíslení nákladů za zásah,
d) jednání s MŽP a dotační výzvu k úhradě škod ze strany SFŽP ČR,
e) ocenilo a vyjádřilo poděkování za mimořádné nasazení členů JPO Krásná Lípa.
 
Poté zastupitelé schválili i individuální finanční ocenění hasičů, členů naší výjezdové jednotky, kteří se zúčastnili zdolávání historicky největšího lesního požáru v ČR, v celkové výši 185 tis. Kč, která budou vyplacena formou daru.

Z diskuse občanů vyplynul požadavek, aby se rada města zabývala pomístním zanesením koryta Křinice.

Dále byl schválen prodej 2 pozemků na stavbu RD. Byly rovněž projednány a schváleny zprávy Kontrolního a Finančního výboru zastupitelstva. Oboje bez zásadních zjištění. Zastupitelé schválili i podání žádosti na projekt Terénní programy 2023.

Z diskuse zastupitelů vyplynuly pro radu města úkoly: zabývat se nevhodným parkováním na některých místních komunikacích (Frindova, Bendlova, Lidická…) a rekonstrukcí Nemocniční ulice z hlediska hlučnosti.

Na závěr jednání starosta města poděkoval všem zastupitelům za práci v uplynulém volebním období, za vstřícné, věcné a konstruktivní jednání ve prospěch rozvoje města. Popřál úspěch v nadcházejících volbách a v 21 hodin jednání ukončil.

Jan Kolář, starosta města


15.9.2022


Město Krásná Lípa nabízí zdarma nouzové zásobování užitkovou vodou

Město Krásná Lípa nabízí zdarma pomoc s řešením akutního nedostatku vody občanům s trvalým pobytem na území Krásné Lípy, kteří nedisponují dodávkou vody z veřejného vodovodu ani z vlastního zdroje.

Pravidla pro nouzové bezplatné zásobování užitkovou vodou pro občany města Krásná Lípa – samozásobitele

  • Bezplatný rozvoz užitkové vody je možný pouze pro občany s trvalým pobytem na území města Krásná Lípa.
  • Užitková voda bude získána odběrem z vodovodního hydrantu určeného provozovatelem vodovodní sítě SčVaK Děčín.
  • Odběr vody a její rozvoz bude hrazen z rozpočtu města.
  • Užitková voda bude dodána na základě telefonické objednávky občana na telefonním čísle 603 893 634, p. Danita.
  • Dodávka vody bude realizována v čase dle dohody do velkoobjemových nádob (sudy, barely plastové nádrže) pouze na místech dobře dostupných pro obsluhu dodávkové cisterny.
  • Množství dodané vody se stanovuje na maximálně 1 m3 na jeden objekt, a to 1krát týdně. V případě dvougeneračního objektu se množství navyšuje na 2 m3.
  • Dodaná voda je určena výhradně na úklid, splachování, základní hygienu apod. Nesmí být využívána jako pitná!
  • Dodaná voda nesmí být používána pro zálivku zahrady, mytí vozidel, plnění bazénů a podobné zbytné účely.
  • Platnost opatření je stanovena do 31. 10. 2022. Dle potřeby a klimatických podmínek může být prodloužena.

Dodávku většího množství pitné vody za úhradu je možné objednat u SčVaK Děčín, tel. číslo 724 112 590, p. Martinka.


23.8.2022


Archiv

Aktuální počasí

Zataženo

Teplota: 5,7°C
Zdánlivá teplota: 4,5°C
Vítr: bezvětří
Nárazy:  
Směr větru: -
Srážky: 0 mm/d
Vlhkost: 96%
Tlak: 1011,7 hPa

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace Česká obec

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Jsme na Facebooku

Mobilní aplikace Artur